Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Marijana Klaića održana je 97. sjednica Vlade na kojoj su razmatrana izvještajna i programska dokumenta. Prihvaćeno je Izvješće o radu Vlade Županije Posavske za 2017. g. kao i program rada Vlade Županije Posavske za 2018. g. Dokumenti će biti proslijeđeni u skupštinsku proceduru kako bi se našli na dnevnome redu zajedanja najvišeg zakonodavnog tijela Skupštine Županije Posavske.

  Vlada Županije Posavske je u 2017. godini održala ukupno 33 sjednica sa 610 točaka dnevnog reda odnosno, prosječno 19 točaka po sjednici. Sjednice Vlade su održavane po potrebi. U tom je razdoblju Vlada razmatrala i utvrdila 9 prijedloga zakona, prijedlog Proračuna za 2017. godinu, prijedlog izmjena i dopuna Proračuna za 2017. godinu, Izvješće o radu vlade za 2016. Godinu, te Program rada vlade za 2017. godinu. Također je Vlada donijela dokument Okvirnog proračuna za period 2018.-2020. godine. Osim navedenog Vlada je tijekom 2017. godine donijela 2 uredbe, 318 odluka, 40 rješenja i 211 zaključaka. Razmatrano je i usvojeno 3 izvješća iz različitih oblasti. Vlada je usvojila kriterije za dodjelu stipendija redovitim studentima u akademskoj 2017./2018. godini. Skupštini Županije Posavske su, također, upućeni na razmatranje i usvajanje Program rada Vlade za 2017. Godinu, te Izvješće o radu Vlade za 2016. godinu. Ukupan broj proračunskih korisnika bio je 36 sa 914 zaposlena državna službenika i namještenika, navodi se u Izvješću o radu Vlade ŽP.

  Program rada Vlade Županije Posavske za 2018. godinu donosi se u skladu s Poslovnikom o radu Vlade Županije Posavske kojim je precizirano da Vlada radi efikasnijeg ostvarivanja svojih funkcija donosi godišnji program rada i operativne planove. U razdoblju 2015.-2017. godina Vlada Županije Posavske je pružala maksimalnu potporu procesu pristupa BiH članstvu Europske unije, sudjelujući u provođenju aktivnosti reforme ključnih oblasti, koje su na razini Županije Posavske rezultirale nizom strategija s pripadajućim akcijskim planovima. Krajnji cilj reformskih aktivnosti je izgradnja sustava transparentnije potrošnje javnih sredstava i funkcionalnije poslovanje na tržištu. Usvajanjem Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje 2015.-2018. godine, učinjen je prvi korak ka rezanju javne potrošnje, reformama javne uprave, restrukturiranju i privatizaciji javnih poduzeća, unapređenju poslovne klime u BiH, poticanju konkurentnosti, smanjenju broja zaposlenih u javnom sektoru, promjeni politike socijalnih davanja, te borbi protiv kriminala i korupcije. Već treću godinu za redom Vlada Županije Posavske aktivno provodi mjere u cilju potpore procesu oporavka i modernizacije kako županijske tako i cjelokupne državne ekonomije. U protekloj godini Vlada je započela sa mjerama populacijske politike i demografske obnove. U istom smjeru će se kretati i njezine aktivnosti u narednom razdoblju.

  Vlada Županije Posavske prihvatila je Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za 2017. g. kao i Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2017. g. Dokumente je obrazložila ministrica financija Nada Ćulap. I u prethodnoj fiskalnoj godini Proračun Županije Posavske je ostvario pozitivan financijski rezultat, a proračunski suficit iznosio je 61.302,00 KM. Ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje Proračuna u 2017. godini iznosili su 39.535.508,00 KM, dok su rashodi i izdaci iznosili 39.474.206,00 KM. Potrošnja tekućih pričuva Proračuna bila je na razini planiranog, te je s ovih pozicija ukupno izdvojeno 685.775,00 KM ili 99,39% ukupnog plana. U zaključku obrazlaganja ministrica je istaknula da je postignuti financijski rezultat zadovoljavajući, obzirom da je realizacija kako prihodovne tako i rashodovne strane Proračuna bila na razini planiranog, uz manja negativna odstupanja koja su rezultat aktivnosti na isključivo državnoj razini.

  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018. g. na poziciji Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskoga rata. Sredstva za realizaciju Programa predviđena su u ukupnom iznosu od 1.100.000,00 KM, obrazložio je ministar branitelja Marijan Kopić. Da bi se sredstva mogla i koristiti, odnosno kako bi bila operativna donošena je Odluka o odobravanju izdvajanja iz Proračuna Županije Posavske za 2018. g. s pozicije Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskoga rata.

  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018. g. na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo. Za realizaciju navedenog Programa predviđena su proračunska sredstva u iznosu od 160.000,00 KM (za program sredstava za ispunjenje ugovornih obveza prema fakultetima: Pravni fakultet, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Filozofski fakultet i Ekonomski fakultet Sveučilišta Mostar, program Zavoda za školstvo i program sredstava za financijsku potporu pri studiranju i stručnom usavršavanju).

  Donesena je Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna ŽP za 2018 .g. za stipendiranje redovitih studenata u akademskoj 2017./2018.g. Odobren je iznos od 150.000,00 KM, što je za 30.000,00 KM više nego za prethodnu akademsku godinu, što je dostatno za 20 novih stipendista, naglasio je ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa Mario Pejić. Donesenom odlukom odobreno je i proračunsko izdvajanje od 6.100,00 KM za Udrugu „Fra Slavko Barbarić“ Međugorje u svrhu financijske pomoći nadarenim i siromašnim studentima putem sponzorstva. Odobreno je i proračunsko izdvajanje od 7.000,00 KM za Srednju školu Pere Zečevića Odžak u svrhu provedbe sanacije šteta u objektu športske dvorane. U svrhu sufinanciranja organizacije snimanja serijala u Odžaku „Lijepom našom“, općini Odžak je odobren iznos od 18.000,00 KM.

  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o rasporedu sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. g. političkim strankama i samostalnim zastupnicima kojom se odobrava raspored i isplata sredstava u iznosu od 160.000,00 KM.
  Vlada ŽP je donijela Odluku o uvjetima, standardima i objavi oglasa za izbor i imenovanje Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske, donijela je Rješenje o imenovanju tročlanog Povjerenstva državne službe za prizive, te zaključke iz oblasti radnih odnosa.

  Vlada Županije Posavske donijela je četiri zaključka kojim je dala suglasnost resornom ministru prosvjete, znanosti kulture i športa na zaključivanje Sporazuma o sufinanciranju i Aneksa Sporazuma sa Filozofskim fakultetom, Pravnim, Fakultetom prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti i Ekonomskim fakultetom Sveučilišta Mostar.
  Vlada Županije Posavske donijela je Zaključak o proglašenju neradnog dana na području Županije Posavske. Neradni dan je 02. travanj 2018. g. – Uskrsni ponedjeljak.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti