Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje predsjednika Vlade Županije Posavske Marijana Klaića održana je 99. sjednica Vlade ŽP na kojoj je donesen Pravilnik o postupku i načinu dodjele koncesije na poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na kojemu zemljišno-knjižno stanje nije uređeno. Pravilnikom se kroz 16. članaka utvrđuje postupak i način dodjele koncesije, o čemu je pojašnjenje na Vladi ŽP iznio resorni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Mato Brkić. Vlada ŽP je donijela Odluku o usvajanju programa utroška sredstava iz Grantova za vodoprivredu utvrđenih Proračunom ŽP za 2018.g. Sredstva iz Grantova za vodoprivredu utrošit će se za sedam oblasti: sufinanciranje izgradnje vodovodne/kanalizacijske mreže općina Odžak i Orašje po 150.000,00 KM i općine Domaljevac-Šamac u iznosu od 50.000,00 KM, za JP“Komunalac“ d.o.o. Odžak i JP Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje po 20.000,00 KM, izradu Elaborata za određivanje granica vodnog dobra za primarnu kanalsku mrežu – 50.000,00 KM i pričuva sredstava koja će se trošiti za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede koji nisu predviđeni programom, a čije se realiziranje pokaže neophodnim, kao i za projekte za čije se realiziranje pokaže da nisu dostatna utvrđena sredstva ( 60.000,00 KM).

  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Grantovi za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga. -Za realizaciju navedenog Programa u Proračunu ŽŽ za 2018.g. predviđena su sredstva u iznosu od 1.300.000,00 KM. Želimo kontinuirano financijski pratiti gospodarske programe koji su se pokazali dobrim na terenu i ujedno povećavali broj programa i sredstava za te namjene, naglasio je ministar gospodarstva i prostornog uređenja Darko Kasap.

  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o utvrđivanju vrijednosti boda za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u Županiji Posavskoj za 2018.godinu o čemu je pojašnjenje kazao Josip Vidović, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske. -Odlukom se utvrđuje vrijednost boda za 2018.g. za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima što je redovita procedura. Vrijednost boda je veća u odnosu na ranije, sukladno ranije vođenim pregovorima. Za zdravstvene ustanove sve više izdvajamo sredstava za postojeće zdravstvene usluge. Također je u odnosu na 2016.g. smanjen broj upućivanja pacijenata prema zdravstvenim ustanovama u RH, kazao je Vidović. Vlada Županije Posavske donijela je zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske za 2018.godinu prema kojemu su prihodi i primici u iznosu od 14.690.000,00 KM koliko i rashodi i kapitalni izdaci.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti