Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Marijana Klaića, predsjednika Vlade Županije Posavske održana je sjednica Vlade na kojoj je i ove godine dana potpora prijemu angažiranja volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj. Poslu se odmah pristupilo, raspisan je i objavljen Javni poziv 15.05. 2018.g. koji je otvoren za prijavu za sve zainteresirane 15. dana od dane objave, dakle do 30. svibnja. 2018.g.

  Što se razmatranja financijskih dokumenata tiče, Vlada je donijela zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01. – 31.03.2018.godine, kao i Izvješća o utrošku tekućih pričuva Proračuna ŽP za razdoblje 01.01.-31-03.2018.g., o kojima je pojašnjenje kazala pomoćnik ministra Blanka Ćošković.
  U prosincu 2017. godine usvojen je Proračun Županije Posavske za fiskalnu 2018. godinu („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 12/17), kojim se planiraju prihodi, primici i financiranje u iznosu od 42.444.000 KM, te proračunski rashodi i izdaci u iznosu od 42.441.870 KM. Planirana razlika između planiranih prihoda i rashoda za pokriće deficita iz prethodnih godina iznosi 2.130 KM.
  U razdoblju od 01.01. do 31.03.2018. godine ukupno su ostvareni prihodi, primici i financiranje u iznosu od 9.168.518 KM, odnosno 21,60% ukupnog plana. U istom razdoblju izvršeni rashodi i izdaci iznose 7.850.057 KM, odnosno 18,50%, čime je ostvaren višak prihoda nad rashodima Proračuna Županije Posavske u iznosu od 1.318.461 KM.
  Kada je u pitanju utrošak tekućih pričuva Proračuna ŽP ukupno su planirana sredstva na tekućim pričuvama u fiskalnoj 2018. godini u iznosu od 660.000 KM. U razdoblju od 01.01. do 31.03.2018. godine utrošeno je ukupno 38.064 KM ili 5,77%.

  Vlada ŽP je usvojila Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja Županije Posavske 2018.-2020. godina o čemu je pojašnjenje na zasjedanju Vlade ŽP kazao Franc Kljajić, direktor županijskog Ureda za razvoj i europske integracije. Naglasio je kako je proces izrade dokumenta pokrenuto sukladno Strategiji razvoja Županije Posavske (usvojena na Skupštini ŽP 24.05.2016.g.) i Zakonu o razvojnom planiranju i upravljanju razvoja u F BiH, na prijedlog Županijskog odbora za razvoj.

  Donesen je Zaključak kojim je Vlada prihvatila Mišljenje Ministarstva branitelja o Prednacrtu Zakona o pravima razvojačenih branitelja.

  Vlada je odobrila izdvajanje proračunskih sredstava za niše razine vlasti ( 24.000,00 KM za mjesne zajednice Donju Mahalu i Posavsku Mahalu). Budući je Županija Posavska osnivač Sveučilišta Mostar Vlada ŽP je odobrila 3.000,00 KM Građevinskom fakultetu u povodu organiziranja simpozija za 40. obljetnicu te visokoškolske ustanove. Dana je također i financijska potpora u iznosu od 6.000,00 KM Zakladi Terra Tolis za organiziranje manifestacije „Dani Tolise“. Donesena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne politike u iznosu od 2.000,00 KM kao pomoć jednoj osobi za slučaj teške bolesti za nabavku lijekova i provođenje terapija. Odobrena su i sredstva Proračuna općinama Županije Posavske na ime sufinanciranja prijevoza učenika za ožujak 2017/2018.g. u ukupnom iznosu od 36.406,00 KM.

  Zbog potreba na terenu odobren je Županijskoj inspekciji prijem urbanističko-građevinskog i sanitarnog inspektora.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti