Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Marijana Klaića, predsjednika Vlade Županije Posavske održana je 67. sjednica Vlade Županije Posavske na kojoj je razmatrano i usvojeno šest točaka vezanih za oblast  Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o kojima je uvodne napomene kazao ministar Mato Brkić. Donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za poljoprivredu utvrđenih proračunom Županije Posavske za 2017.g. Provedba ove Odluke vršit će se sukladno Odluci o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, subvencioniranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama, te Naputkom o načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, subvencioniranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama za 2017.g., koje će donijeti Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske.

  Donesena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na rekonstrukciji ljetnog nasipa Basutska – dionica Prokopi u dužini od 833,05  m. Procijenjena vrijednost rekonstrukcije te dionice ljetnoga nasipa je 57.000,00 KM. Donesena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji kanala Pavići u dužini od 2.517,13 m. Procijenjena vrijednost rekonstrukcije kanala je 34.000,00 KM.

  Donošena je i Odluka o odobravanju korištenja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.g. iz Grantova za šumarstvo Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 150.000,00 KM za realizaciju projekata iz  oblasti šumarstva. Vlada ŽP je donijela Odluku o odobravanju korištenja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.g. iz Grantova za vodoprivredu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 400.000,00 KM za realizaciju projekata iz  oblasti vodoprivrede. Vlada ŽP je donijela Odluku o korištenju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.g. iz Granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske u iznosu od 415.000,00 KM.

  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017.g. na poziciji Grantovi za razvoj poduzetništva i obrta i Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.g. na poziciji Grantovi za razvoj poduzetništva i obrta. Točke je obrazložio ministar Darko Kasap. Odobreno je izdvajanje financijskih sredstava u ukupnom iznosu od  900.000,00 KM. Raspodjela sredstava bazirana je na temelju stvorenih obveza u 2010. godini i obveza u 2016. godini te planiranih namjenskih poticaja za 2017.g. -Najveći iznos sredstava, pola milijuna maraka namijenjen je za dvije stavke: financijska potpora poduzetništvu i obrtu sufinanciranjem nabavke osnovnih sredstava planirana je u iznosu od 350.000,00 KM i 150.000,00 KM u vidu dodjele financijskih sredstava namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite i kredite za nabavku obrtnih sredstava, pojasnio je ministar Kasap.

  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.g. na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti. Odobren je financijski iznos od 37.900,00 KM (za 15 klubova, društava, udruga, saveza). Vlada ŽP donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.g. vjerskim zajednicama na ime obnove i izgradnje pet sakralnih objekata.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti