Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Marijana Klaića, predsjednika Vlade Županije Posavske danas (28. svibnja) održana je sjednica Vlade Županije Posavske na kojoj su razmatrane četiri točke dnevnoga reda.

  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava iz Granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2018. godinu. U sklopu Programa predviđeni su u najvećem dijelu projekti rekonstrukcija kanalske mreže i projekti sanacije kanala.

  Vlada ŽP donijela je Odluku o unosu i raspoređivanju donacije u Proračun Županije Posavske za 2018.g. za Osnovnu školu Ruđera Boškovića u Donjoj Mahali jer novčana sredstva nisu bila planirana u Proračunu ŽP za tekuću godinu. Radi se o iznosu donacije od 5.000,00 KM temeljem Ugovora o donaciji zaključenog između BH Telecom d.d. Sarajevo i OŠ Ruđera Boškovića u Donjoj Mahali.

  Donesenom Odlukom Vlada ŽP je odobrila sredstva za dva djelatnika MUP-a Županije Posavske. Radi se o uplati sredstava za razliku doprinosa za mirovinsko invalidsko osiguranje, kako bi se u konačnici djelatnicima omogućilo ostvarenje mirovine.
  Vlada ŽP donijela je Zaključak o proglašenju neradnog dana na području Županije Posavske. Povodom kršćanskog blagdana Tijelova, 31. svibanj 2018. g. (četvrtak) proglašava se neradnim danom na području Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti