Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  -Na 104. zasjedanju Vlade Županije Posavske održanom uz predsjedanje Marijana Klaića, predsjednika Vlade ŽP, razmatrana su izvještajna dokumenta za proteklu i programska za tekuću 2018. godinu županijskih uprava, službi, zavoda.

  Pojašnjenje Izvješća o radu Županijske uprave za inspekcijske poslove, kao i Program rada te institucije, pojasnila je ravnateljica Mara Dabić. Naglasila je kako su sve planirane aktivnosti ostvarene. Izvršeno je 4.830 nadzora što ocjenjuje iznimno aktivnim radom. -Zbog stalne nazočnosti inspektora na terenu povećana je disciplina od strane poduzetnika u pogledu poštivanja zakona i propisa, kazala je Dabić. U izvještajnom vremenu izdali su 320 rješenja o otklanjanju nedostataka, 22 rješenja o zabrani rada, 199 prekršajnih naloga u iznosu od 55.550,00 KM, 24 zahtjeva za pokretanje prekršajnoga postupka, 500 certifikata za izvoz, 70 potvrda i mišljenja, te 230 uzoraka uzimanja uzoraka za analizu. Naglasila je također da se postavlja kao potreba s terena prijem urbanističko građevinskog inspektora. U Županijskoj upravi za inspekcijske poslove uposleno je 12 djelatnika.

  U pojašnjenju Izvještaja o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja ŽP, ravnatelj Josip Vidović, naglasio je ostvareni suficit te institucije u 2017.g. od 192.618,77 KM. Ostvareni prihodi bili su 14.385.701,51 KM. Takav dobar financijski efekt i uspostavljene ravnoteže prihoda i rashoda, uz ostalo je rezultat porasta prihoda, smanjenja liječenja izvan Županije Posavske u RH ali i u BiH. Zavod je financijski omogućio nesmetan rad zdravstvenih ustanova izvršavajući ugovorene transfere kao i smanjenje troškova, kazao je Vidović. Ukupno je u Zavodu na neodređeno vrijeme uposleno 25 djelatnika.

  Izvještajna i programska dokumenta Službe za upošljavanje Županije Posavske koja broji 14 djelatnika pojasnio je ravnatelj Luka Jurić. Koncem 2017.g. na evidencijama biroa za zapošljavanje bilo je ukupno evidentirano 4.864 neuposlene osobe. -U usporedbi sa prethodnom godinom broj je u opadanju i manji je za 204 osobe, kazao je Jurić. U 2015.g. broj neuposlenih bio je 5.464, u 2016. godini 5.070 osoba, a u 2017.g. 4.864 osobe. Služba je provodila aktivne mjere na tržištu rada oslanjajući se isključivo na Federalni zavod za zapošljavanje jer Služba ne raspolaže svojim financijskim sredstvima za tu namjenu. Naglašeno je povećanje broja novouposlenih osoba koje su sufinancirane kroz različite programe zapošljavanja i samozapošljavanje na prostoru Županije Posavske. Ukupno je uloženo 744.374,00 KM, a tim je sredstvima omogućeno upošljavanje 325 neuposlene osobe.

  Na sjedanju Vlade ŽP razmatrana su izvještajna i programska dokumenta Županijskog zavoda za pružanje pravne, o čemu je uvodne napomene kazao Ivan Nedić, pomoćnik direktora. Zavod omogućava besplatnu pravnu pomoć građanima u ŽP. U prošloj su godini evidentirali 775 stranaka, zaprimili 69 pismenih zahtjeva od kojih je 66 pozitivno riješeno. Kroz 81 pismeni podnesak, 308 pravne informacije i pet zastupanja po punomoći stranaka, ostvarena je ušteda za građane u iznosu od 22.440,00 KM. Kroz angažiranje Zavoda kao branitelja po službenoj dužnosti i privremenih zakonskih zastupnika ostvarena je ukupna ušteda od 53.760,00 KM. Zavod upošljava dva djelatnika a naveli su u programu potrebu upošljavanja jednog administrativnog referenta.

  Na zasjedanju Vlade ŽP razmatrana su i izvještajna i programska dokumenta Županijske uprave civilne zaštite o čemu je u uvodu na Vladi govorio Đuro Dominković. Na razini Županije formiran je Županijski stožer civilne zaštite kao stručno-operativno tijelo Vlade Županije Posavske kojim predsjeda premijer Marijan Klaić. Na razini svih općina formirane su općinske službe civilne zaštite čiji je zadatak izvršavanje poslova zaštite i spašavanja kao i poslova zaštite od požara i vatrogastvu na tom području. Također u svim općinama formirani su i Općinski stožeri civilne zaštite u kojima su zapovjednici načelnici općina, a rukovoditelji općinskih službi CZ njihovi načelnici. Tijekom 2017.godine Uprava je ostvarivala suradnju, uz ostale sa Federalnim timovima CZ (tim za deminiranje i tim za uklanjanje neeksplodiranih ubojitih sredstava). U suradnji sa općinskim službama civilne zaštite i ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva bili su angažirani na sanaciji obrambenih i ljetnih nasipa, uređenju kanalske mreže, rješavanju propisa iz oblasti civilne zaštite.                                                                                                            Na području Županije Posavske u 2017. godini zabilježeno je 180 požara i to 125 na području općina Orašje i Domaljevac-Šamac i 55 na području općine Odžak. Većina požara na otvorenom je izazvana namjernim paljenjem korova, niskog raslinja, smetlišta i dr., a da se prethodno nisu osigurale protupožarne mjere, te požari na gospodarskim i stambenim objektima izazvani su ljudskom nepažnjom, neispravnim i dotrajalim električnim instalacijama, zbog neodržavanja dimnjaka i drugo, navodi se u izvješću te ističe potreba donošenja Odluke o organizaciji i funkcioniranju sustava zaštite i spašavanja na području općine, u onim općinama koje to do sada nisu donijele. Po donošenju Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na županijskoj razini, naglasio je Dominković, neophodno je započeti njegovu implementaciju u praksi. Na obavljanju poslova iz oblasti zaštite i spašavanja i realizaciji planiranih zadataka iz Programa rada Uprave CZ za 2017.godinu, angažirano je ukupno 12 uposlenika.

  Vlada ŽP je nakon razmatranja prihvatila sva izvještajna i programska dokumenta kao i Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva o čemu je uvodno obrazloženje kazala Anamarija Čolić, županijska pravobraniteljica. Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo ŽP i Program rada Zavoda za javno zdravstvo o pojasnila je ravnateljica Danica Jozić. Zavod je tokom 2017.godine redovito provodio uz ostalo: imunizaciju, dopremu i distribuciju cjepiva te nadzor , praćenje stanja ispravnosti vode za piće kao i ostale mikrobiološke analize, aktivnost nabave, distribucije i nadzora apliciranja cijepljenja protiv sezonske gripe u sezoni 2017/18 godinu za što je dobio sredstva od Ministarstva financija Županije Posavske Orašje, odlukom Vlade Županije Posavske u iznosu od 8.000,00 KM, sve redovne poslove oko sanitarnih knjižica, vođenja medicinske statistike, specijalističke aktivnosti kod konzultativnih liječničkih pregleda pacijenata , surađujući sa ostalim nivoima zdravstvene zaštite za Županiju Posavsku, aktivnosti VCCT centra za borbu protiv SIDA/AIDS vezano za potrebe svih dobnih skupina područja ŽP, provođenje DDD mjera – dezinfekcije , dezinsekcija i deratizacije radnih i boravišnih prostora i objekata na Županiji Posavskoj, navela je ravnateljica Jozić i istaknula  činjenicu da je Zavod u fiskalnoj 2017.g. ostvario višak prihoda od 27.156,00 KM.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti