Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2017.g. Županijske bolnice u Orašju, kao i Plan i program za 2018.g. Županijske bolnice u Orašju, bila je tema o kojoj je ravnateljica te ustanove dr. Ružica Vukić detaljno izvijestila na posljednjem (105.) zasjedanju Vlade Županije Posavske održano uz predsjedanje Marijana Klaića, predsjednika Vlade ŽP. Vlada je usvojila izvještajna, financijska i programska dokumenta Županijske bolnice.                                  Bolničko liječenje odvijalo se kroz šest stacionarnih odjela koji su raspolagali s ukupno 111 kreveta i na kojima je hospitalizirano 2.186 pacijent, što je za 15 manje nego u 2016. godini. Bolnica broji 176 zaposlenih. U strukturi ukupnog broja zaposlenika je 123 medicinska i 53 nemedicinska djelatnika. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo promjena koje bi se odnosile na djelatnost i organizaciju bolnice u odnosu na prethodnu godinu. Povećan je značajno broj radioloških pregleda, a također je i na pedijatriji potrebna kadrovska popunjenost. Kada je u pitanju potpora RH, u 2016.g., Županijskoj bolnici u Orašju je kroz program pomoći Hrvatima izvan BiH odobren projekt bolničkog informacijskog sustava u iznosu od 1.000.000,00 HRK. Ovaj projekt jedan je od prioriteta za bolnicu budući da nema gotovo nikakvu primjenu informatičkih tehnologija. Trenutno je u tijeku ponovni postupak javne nabave. U 2017. g. smo putem Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske ostvarili novčanu dotaciju u iznosu 400.000,00 HRK za nabavu Parnog sterilizatora – autoklava. Novčana sredstva se također nalaze na deviznom računu Županijske bolnice, a trenutno je u tijeku postupak javne nabave, pojasnila je ravnateljica dr. Vukić.
  Kada je u pitanju financijsko izvješće, Županijska bolnica u 2017. godini ostvarila je prihode temeljem pružanja usluga zdravstvene zaštite, ostalih materijalnih dotacija i donacija. U izvještajnom periodu ukupan prihod iznosio je 7.062.946 KM, što je za 6,00% više nego u 2016. godini. Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga činili su 79,49% ukupnog prihoda i nominalno su iznosili 5.614.225 KM. Sagledavajući iskazane ostvarene prihode i izvršene rashode za 2017. g., došlo se do poslovnog rezultata u kojem je ostvaren višak prihoda nad rashodima, odnosno ostvarena je dobit u iznosu od 196.527 KM.

  Vlada je prihvatila i Nacrt zakona o oružju i streljivu. Temeljni razlozi za usvajanje novog Zakona proizlaze iz obveza za zemlje koje vode pregovore Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU, te vezano za harmonizaciju Zakona sa EU standardima koji reguliraju tu oblast, pojasnio je ministar MUP-a ŽP Meho Delić.

  Vlada ŽP je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za povratak raseljenih osoba utvrđenog Proračunom ŽP za 2018., o kojoj je pojašnjenje kazao Marijan Marošević stručni suradnik za analitičke poslove Ureda za povratak raseljenih lica – povratnika i izbjeglica Županije Posavske. Predviđeni proračunski iznos za te namjene je 20.000,00 KM.

  Vlada je prihvatila Izvješće o radu Tima za sprječavanje korupcije na području Županije Posavske o realiziranim aktivnostima po Strategiji za borbu protiv korupcije u Županiji Posavskoj i Akcijskom planu provedbe strategije za borbu protiv korupcije u ŽP ( 2016 – 2019). O toj je temi pojašnjenje kazao Berislav Živković, predsjednik Tima za sprječavanje korupcije u ŽP.

  Vlada ŽP donijela je Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova ŽP za provođenje postupka javne nabavke robe – sastavnih dijelova policijskih uniformi. Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 49.500,00 KM.

  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o utvrđivanju visine naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) uposlenika korisnika Proračuna Županije Posavske za 2018.g. Visina naknade za korištenje godišnjeg odmora po uposleniku utvrđena je u ukupnom iznosu od 440,00 KM.

  Vlada je također dala suglasnost Kantonalnom sudu Odžak za provođenje javne nabave – Radovi na sanaciji krova na zgradi Kantonalnog suda Odžak. Procijenjena vrijednost javne nabave je 25.000,00 KM.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti