Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Na posljednjem zasjedanju Vlade Županije Posavske održane uz predsjedanje Marijana Klaića, predsjednika Vlade ŽP uz ostale teme prihvaćena je odluka o usvajanju Programa utroška sredstava vezano za Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u iznosu od   30.000,00 KM. Sredstva će se izdvojiti Županijskoj upravi Civilne zaštite i to: za provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja na području Županije Posavske, za pružanje financijske potpore općinama u ostvarivanju njihovih zadataka zaštite i spašavanja i za druge potrebe zaštite i spašavanja sukladno Zakonu i drugim propisima, za izradu planova, procjene i protupožarne ugroženosti Županije Posavske i za saniranje dijela šteta nastalih prirodnim i drugim nesrećama.

  Također je usvojena odluka o Programu utroška sredstava iz Grantova za šumarstvo utvrđenih proračunom Županije Posavske za 2018. godinu. Sredstva odobrena Proračunom Županije Posavske za 2018. godinu, Grantovi za šumarstvo iznose 150.000,00 KM. Sredstva iz Grantova između ostalog utrošit će se na: financiranje i sufinanciranje projekata  šumsko-uzgojnih radova, sanacije šumskih putova, financiranje izgradnje i sanacije objekata za zaštitu šuma, financiranje i sufinanciranje projekata iz oblasti lovstva, financiranje ugovorenih usluga za potrebe šumarstva.

  Iz djelokruga rada Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada Županije Posavske usvojila je prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave vezano za izvođenje radova na sanaciji kanala Kamenica (u općini Odžak) u iznosu 62.000,00 KM. Vlada ŽP također je dala suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ŽP za provođenje postupka javne nabave vezano za radove na kanalu Doljanski-Grabić (u općini Orašje). Procjenjena vrijednost javne nabave radova je 16.000,00KM.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti