Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Vlada Županije Posavske na posljednjem je 112. zasjedanju donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Grant za zaštitu okoliša“ utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu. U Programu su navedeni kriteriji za korištenje sredstava prema kojima su sredstva namijenjena za sufinanciranje, uz ostalo, projekata sanacije divljih deponija, sufinanciranje razvojnih projekata u funkciji promocije zaštite okoliša, za okolišnu naobrazbu i edukaciju, te projekti zasnovani na suradnji različitih partnera (gospodarstvo, udruge, škole i drugo).

  Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018.g. nižim razinama vlasti u svrhu financijske potpore redovitom funkcioniranju projekata u ukupnom iznosu od 72.000,00 KM.

  Donesenom Odlukom o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018.g. Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa, odobreno je proračunsko izdvajanje od 10.000,00 KM u svrhu sufinanciranja vanjskog uređenja dvorišta župne crkve u Donjem Svilaju iz granta na financiranje vjerskih zajednica.

  Na sjednici Vlade ŽP odobreno je izdvajan je proračunskih sredstava za 2018.g. zdravstvenim ustanovama u ukupnom iznosu od 156.000,00 KM (Županijskoj bolnici Orašje, za tri Doma zdravlja u Orašju, Domaljevcu i Odžaku i za Zavod za javno zdravstvo ŽP).

  Dvije je odluke Vlada ŽP donijela iz resora Ministarstva unutarnjih poslova ŽP: Odluku o davanju suglasnosti MUP- Županije Posavske za provođenje javne nabavke roba – sastavnih dijelova zimskih policijskih uniformi (procijenjena vrijednost je 46.000,00 KM) i Odluku o davanju suglasnosti MUP-Županije Posavske za provođenje javne nabavke roba – informatičke opreme (procijenjena vrijednost je 36.000,00 KM).

  Vlada ŽP donijela je odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2018.g. za financijske projekte zaštite okoliša u Županiji Posavskoj kojom se odobrava izdvajanje financijskih sredstava u iznosu od 180.000,00 KM za šest projekata (nastavak projekta nogostupa i biciklističke stazu uz RC 463, uređenje zelenog pojasa na groblju „Karaula“, nabavka vozila za održavanje čistoće u općini Odžak, uređenje prostora i zaštita prirodnog okoliša u Posavskoj Mahali pri župi Srca Marijinog, sanacija divljih deponija i uređenje zelenih površina na prostoru općine Odžak i uređenje prostora i zaštite prirodnog okoliša u Grebnicama pri župi sv. Jakova Markijskog).

  Vlada je donijela Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za javnu nabavu radova – građevinski radovi na područnoj ambulanti u Donjoj Mahali (sredstva iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH) u ukupnom iznosu od 83.739,78 KM. Odabrana je ponuda „Vinković“ d.o.o. Donesenom Odlukom odobreno je izdvajanje sredstava općini Odžak u svrhu sufinanciranja nastavka radova na projektima vodoopskrbe naselja Vrbovac-Jošava i Potočani-Jošava u iznosu od 250.000,00 KM.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti