Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Na 113. sjednici Vlade Županije Posavske koja je održana jučer (27.09.2018. godine) uz predsjedanje Marijana Klaića donesena je Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Sveučilištu u Mostaru u iznosu od 150.000,00 KM.

  Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša dana je suglasnosti za provođenje postupka javne nabavke-radovi na uređenju okoliša i sanacije divljih deponija u Županiji Posavskoj u iznosu od 48.000,00 KM (radovi na prostoru općine Odžak-30.000,00KM, radovi na prostoru općine Orašje-18.000,00 KM).

  Vlada Županije Posavske je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu vjerskim zajednicama na ime izgradnje, obnove sakralnih objekata i manifestacija religijskog sadržaja u iznosu od 28.000,00 KM.
  Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu radiopostajama sa sjedištem na području Županije Posavske u iznosu od 9.500,00 KM (JP Radiopostaja Orašje-4.000,00KM, JP Radio Odžak-4.000,00 KM, radio Preporod Odžak-1.500,00 KM).

  Vlada Županije Posavske je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti u iznosu od 20.350,00 KM.

  Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu za sufinanciranje obrazovanja i odgoja djece s posebnim potrebama smještene u ustanovama za specijalizirano obrazovanje i odgoj u Federaciji Bosne i Hercegovine u iznosu od 10.000,00 KM.

  Vlada Županije Posavske je donijela Zaključak kojim se utvrđuje da je 29.09. dan obilježavanja svetog Mihovila kao Dan policije Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti