Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Na 115. sjednici Vlade Županije Posavske održane 24.10. donesenom odlukom odobrena je preraspodjela sredstava u Proračunu Županije Posavske za 2018. g. između Vlade Županije Posavske i Ministarstva prometa, veza, turizma i zaštite okoliša. Proračunom ŽP nisu predviđena dostatna sredstva u razdjelu 18 Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša na ekonomskom kodu Rekonstrukcija i investicijsko održavanje, te je odlukom omogućena preraspodjela sredstava koja ne remeti redovitom poslovanju korisnika (iznos od 65.000,00 KM).

  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. g. na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti. Za 15 klubova i društava sa područja Županije Posavske odobreno je proračunsko izdvajanje u ukupnom iznosu od 27.300,00 KM. Vlada ŽP donijela je Odluku o odobravanju proračunskih sredstava Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa u iznosu po 3.000,00 KM u svrhu financijske pomoći za izdavanje udžbenika „Čovjek i okoliš“ i na ime Naša TV .

  Uz donošenje Odluka iz oblasti radnih odnosa, Vlada Županije Posavske donijela je dvije Odluke iz resora Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Donesena je Odluka o utvrđivanju javnog interesa za dodjelu koncesije i Odluka o pokretanju postupka dodjele koncesije.

  -Posebno razmatrajući utjecaj na okolinu, investiciju, zapošljavanje, financijski efekt koncesije na županijski proračun i proračun općine, te korist koncesije za lokalnu zajednicu, resorno Ministarstvo smatra, a navodi u obrazloženju usvojene odluke, postojanje javnog interesa za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na kojemu zemljišno knjižno stanje nije uređeno na području općine Odžak. Usvojenom odlukom je utvrđena ovlast Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da objavi javni poziv za prikupljanje ponuda.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti