Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Vlada Županije Posavske je održala 116. sjednicu uz predsjedanje Marijana Klaića. Donesena je Odluka usvajanju Izmjene i dopuna Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Grantovi za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga.

  Nekoliko je Odluka Vlada donijela iz resora Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva : Odluka o usvajanju izmjena i dopune Programa utroška sredstava iz Grantova za vodoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu, Odluka o usvajanju Izmjena i dopune Programa utroška sredstava iz Grantova za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2018.godinu i Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave usluga za izradu Elaborata za određivanje granica vodnog dobra na području općine Odžak.

  Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Sveučilištu u Mostaru u iznosu od 50.000,00 KM. Na poziciji Grant za Sveučilište u Mostaru predviđen je iznos od 200.000,00 KM. Kako je Sveučilištu već izdvojeno 150.000,00 KM, usvojenom odlukom je odobren preostali iznos.

  Vlada ŽP je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu općini Domaljevac-Šamac općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za rujan školske 2018./2019.godine (37.137,31 KM).

  Donesena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za provođenje postupka javne nabavke – dodatni radovi na sanaciji i rekonstrukciji cesta u općini Orašje i Domaljevac-Šamac. Procijenjena vrijednost javne nabave je 13.000,00 KM. Donesena je i Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša za provođenje postupka javne nabavke – dodatni radovi na sanaciji i rekonstrukciji cesta u općini Odžak. Procijenjena vrijednost javne nabave je 45.000,00 KM.

  Vlada ŽP je donijela Rješenja o imenovanju interresornog Koordinacijskog tijela Vlade Županije Posavske za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.) koje broji deset osoba.

  Vlada je donijela Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju izdataka za reprezentaciju korisnika Proračuna Županije Posavske u 2018.godini i Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Ministarstvu financija (iznos od 10.000,00 KM u svrhu financijske pomoći za sanaciju vodovodne mreže u Adi).

  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o neradnom danu na području Županije Posavske. Povodom 25. studenog – Dana državnosti Bosne i Hercegovine (nedjelja), neradnim danom proglašen je 26. studeni 2018.g. na području Županije Posavske.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti