Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Vlada Županije Posavske održala je jučer 118. sjednicu uz predsjedanje Marijana Klaića, predsjednika Vlade ŽP. Vlada je utvrdila prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Županije Posavske za 2018.g. Financijski dokument pojasnila je ministrica financija Nada Ćulap. Izmjenama i dopunama Proračuna ŽP za 2018.g. planirani suficit iznosi 2.730,00 KM.

  Vlada je donijela nekoliko Odluka iz resora Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja koje je pojasnio ministar Darko Kasap: Odluku o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli (refundaciji) nepovratnih financijskih sredstava privatnim poslodavcima za financiranje upošljavanja neuposlenih osoba, po provedenom „Javnom pozivu za prikupljanje prijava privatnih poslodavca za financiranje upošljavanja neuposlenih osoba“, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju izdavajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018.godinu na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga i Odluku o davanju prethodne suglasnosti na donošenje Odluke o dodjeli (refundaciji) nepovratnih financijskih sredstava privatnim namijenjenih sufinanciranju nabavke osnovnih (stalnih) sredstava po provedenom „Javnom pozivu za odabir korisnika nepovratnih financijskih sredstava namijenjenih sufinanciranju nabavke osnovnih (stalnih) sredstava“. -Radi se o Odlukama koje su u financijskom smislu „teške“ preko pola milijuna maraka kojima se želi potaknuti gospodarstvo i pomoći onima koji stvaraju nova radna mjesta, naglašeno je tijekom sjednice. Ministarstvo će objaviti sva odobrena sredstva na ovoj web stranici (sekcija Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja Vlade Županije Posavske).

  Vlada Županije Posavske donijela je Odluke o dodjeli stipendija redovitim studentima za akademsku 2018./2019.godinu kao i Kriterije za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2018./2019.godini. Prema donesenoj Odluci dodjeljuje se ukupno 30 novih stipendija redovitim studentima za akademsku 2018./2019. godinu i to šest stipendija učenicima generacije, 10 stipendija po osnovu uspjeha i 14 stipendija po oslovu slabog imovnog stanja. Iz resora Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti. Za osam nogometnih klubova, KUD-ova i pojedinaca odobren je ukupan iznos od 14.000,00 KM. Donesenom Odlukom odobreno je i proračunsko izdvajanje vjerskoj zajednici (Župa blaženog Alojzija Stepinca Orašje) na ime manifestacije religijskog sadržaja „Božić u Orašju“.

  Vlada ŽP donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Vladi Županije Posavske u iznosu od 3.000,00 KM u svrhu financijske pomoći funkcioniranju Hrvatske Akademije za znanost i umjetnost Bosne i Hercegovine.

  Donesena je i Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2018. godinu Općini Orašje u svrhu sufinanciranja projekata: Izgradnja pročistača pitke vode na vodocrpilištu Kostrč u iznosu od 300.000,00 KM i Pod-projekt BiH 6-Državni projekt stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa, u iznosu od 50.000,00 KM.

  Donesena je Odluka o redovnom godišnjem popisu stalnih sredstava, potraživanja i obveza proračunskih korisnika Županije Posavske za 2018. godinu.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti