Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Vlada Županije Posavske na 69. sjednici koja je održana u Orašju uz predsjedanje Marijana Klaića, donijela je Odluku o izmjeni odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom ŽP za 2017.g. na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo. Prilikom izrade navedenog Programa nije predviđeno uvođenje novog preddiplomskog studijskog programa studij kriminalistike i sigurnosni menadžment u Centru Pravnog fakulteta Sveučilišta Mostar u Orašju. Kako bi se prilikom realizacije programa ispunjenja ugovornih obveza prema visokoškolskim ustanovama, ispunile ugovorne obveze pristupilo se izmjeni Programa utroška sredstava utvrđenih proračunom ŽP za 2017.g. Vlada ŽP također je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2017. g. na ime ispunjenja ugovornih obveza prema visokoškolskim ustanovama je u ukupnom iznosu od 118.650,00 KM.
  Donesenom Odlukom odobreno je izdvajanje sredstava iz Proračuna ŽP za 2017. g. Općini Odžak u iznosu od 10.000,00 KM na ime financijske potpore općini u svrhu sufinanciranja izgradnje cjevovoda „Gornja Dubica-Bukovica“. Odlukom je odobreno i proračunsko izdvajanje Mjesnoj zajednici Posavska Mahala u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM u svrhu sufinanciranja izgradnje Spomen parka poginulima odžačkog kraja.
  Vlada ŽP je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2017. g. Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u ukupnom iznosu od 10.000,00 KM na ime JP „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje u svrhu financijske potpore radovima na osiguranju vodoopskrbnog sustava grada Orašja i industrijske zone.
  Vlada ŽP je donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Proračuna ŽP za 2017. g. Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa za HNK Mladost Domaljevac u iznosu od 2.000,00 KM i za Franjevački samostan sv. Petra i Pavla Tuzla u iznosu od 5.000,00 KM. Odlukom su odobrena i financijska sredstva u iznosu od po 3.000,00 KM Gradskom amaterskom kazalištu „Orašje“ i za Udrugu Hrvatsko Srce Nade Mostar.
  Donesena je Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2017.g. na ime uplate razlika doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje 1999 -2003. godine u iznosu od 2.735,77 KM za djelatnika OŠ Braće Radića u Domaljevcu.
  Donesena su i dva zaključka o davanju prethodne suglasnosti za ostvarivanje prava na naknadu za slučaj teške bolesti i zaključak o proglašenju neradnog dana na području Županije Posavske (15.lipanj).

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti