Više

  4. sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Vlada Županije Posavske na četvrtoj je sjednici održanoj 28.02.2019. usvojila Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu na poziciji Grantovi za informiranje. Program potpore za održivost elektroničkih medija ima svrhu ostvarivanje načela javnosti i transparentnosti rada županijskih institucija i prava građana na cjelovitu i potpunu informaciju. Za radio postaje sa sjedištem na području Županije Posavske predviđen je iznos od 40.000,00 KM.

  Usvojen je i Program utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019. godinu na poziciji Grant za kulturu. Predviđeno je pet programa (manifestacije, projekti obnove kulturnog naslijeđa i zaštite nematerijalnog povijesnog naslijeđa, programi likovne, kazališne, glazbeno-scenske i plesne djelatnosti, projekti i programi mladih u zaštiti kulturnog naslijeđa, sufinanciranje izdavačke djelatnosti). Za realizaciju tih programa predviđeno je 60.000,00 KM.

  Usvojenom Odlukom Vlada ŽP je odobrila izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2019.g. s pozicije Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskog rata u ukupnom iznosu od 1.100.000,00 KM.

  Vlada je odobrila proračunsko izdvajanje sredstava za tri općine Županije Posavske na ime sufinanciranja prijevoza učenika za siječanj školske 2018./2019. godine (26.536,76 KM).

  Nekoliko je Odluka Vlada ŽP usvojila iz oblasti potpore radu udrugama koje brinu o djeci sa posebnim potrebama i socijalnim kategorijama građana. Iz Proračuna Županije Posavske za 2019. godinu Crvenom križu Županije Posavske odobreno je izdvajanje sredstava od 35.000,00 KM. Odobreno je proračunsko izdvajanje za 2019.g. Udruzi osoba s posebnim potrebama „Put u život“ Orašje (40.000.00 KM), Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama „Angelus“ Domaljevac (15.000,00 KM) i „Kući nade“ Odžak (40.000,00 KM).

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti