Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Marijana Klaića, predsjednika Vlade Županije Posavske, održana je 73. sjednica na kojoj je utvrđen Nacrt zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Županije Posavske. Utvrđen je i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj. Oba dokumenta upućuju se Skupštini Županije Posavske na razmatranje i očitovanje. Vlada Županije Posavske donijela je Uredbu o Uredu za razvoj i europske integracije Županije Posavske kao i Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Ureda za razvoj i europske integracije Županije Posavske. Prihvaćeno je Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva Odžak za 2016.godinu. O tom je dokumentu pojašnjenje kazala županijska pravobraniteljica Anamarija Čolić.

   

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti