Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Marijana Klaića, predsjednika Vlade Županije Posavske, 25.07.2017. godine održana je 75. sjednica Vlade ŽP na kojoj je prihvaćen Dokument okvirnog proračuna Županije Posavske koji je pojasnila ministrica financija Nada Ćulap.

  Vlada Županije Posavske je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. Sveučilištu u Mostaru, Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu Vladi Županije Posavske u svrhu sufinanciranja manifestacije “Dani hrvatskog filma” Orašje, kao i Odluku o usvajanju izmjene i dopuna Programa utroška sredstava iz Grantova za vodoprivredu utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017. godinu.

  Vlada ŽP je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu općini Domaljevac – Šamac, općini Odžak i općini Orašje na ime sufinanciranja prijevoza učenika za svibanj i lipanj školske 2016./2017. godine.

  Vlada je donijela i dvije odluke iz resora Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koje je pojasnio ministar Mato Brkić (Odluka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na izgradnji zacjevljenog dijela kanala Doljanski-Grabić i Odluka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji kanala Kosijerača od km 2+348,30 do 3+367,20).

  Vlada Županije Posavske je donijela i Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu na ime realizacije kulturno – športskih programa i aktivnosti (ukupno 17.700,00 KM za 14 klubova, sportskih udruženja, natjecanja i KUD-a).

  Donesena je i Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu radio postajama sa sjedištem na području Županije Posavske (ukupno 14.000,00 KM, JP radiopostaja Orašje i JP radiopostaja Odžak po 6.000,00 KM i radio “Preporod” Odžak 2.000,00 KM).

  Vlada je donijela i Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu vjerskim zajednicama na ime obnove, izgradnje sakralnih objekata i manifestacija religijskog sadržaja u iznosu od 40.000,00 KM.

  Vlada ŽP je donijela i odluke o davanju suglasnosti Zajedničkoj službi ( Odluka o davanju suglasnosti za provedbu postupka javne nabave roba – lož ulja i Odluka o davanju suglasnosti za provedbu postupka javne nabave roba – plina). Vlada je donijela Rješenje o visini naknade članovima Povjerenstva za provedbu postupka prodaje stalnih sredstava, zaključke iz oblasti radnih odnosa i Zaključak o prihvaćanju odgovora na zastupničko pitanje.

  Vlada je donijela i Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu Ministarstvu prosvjete,znanosti, kulture i športa – OK „Napredak“ Odžak i Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu Ministarstvu financija – Općina Odžak u svrhu sufinanciranja manifestacije “Posavsko kolo”.

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti