Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Vlada Županije Posavske na 65. zasjedanju usvojila je Izvješće o radu Vlade ŽP za 2016.godinu o čemu je uvodne napomene kazao predsjednik Vlade Marijan Klaić.- Sukladno programu u najvećoj smo mjeri ispunili postavljene zadaće i konkretnim mjerama stvarali ambijent za poticanje gospodarstva. Vlada je osigurala racionalno korištenje raspoloživih proračunskih sredstava i u skladu s tekućim prilivom raspoređivala ih ravnomjerno svim proračunskim korisnicima te uspjela redovito isplaćivati plaće proračunskim korisnicima. Uredno su izvršavane i sve zakonske obveze. Mjerama štednje Vlada je zaustavila nepotrebne rashode i uvela reda u javnu potrošnju, kazao je uz ostalo u pojašnjenju teme premijer Klaić. Izvješće će biti dostavljeno Skupštini Županije Posavske na očitovanje.
  Vlada je usvojila i Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske koje je obrazložila ministrica financija Nada Ćulap. U 2016. godini, kazala je, ukupno su ostvareni prihodi, primici i financiranje u iznosu od 40.449.673,00 KM, odnosno 101,57%. U istom razdoblju izvršeni rashodi i izdaci iznose 38.819.279,00 KM, odnosno 97,65%, čime je ostvaren višak prihoda nad rashodima Proračuna Županije Posavske u iznosu od 1.630.394,00 KM. Ministrica Ćulap pojasnila je i Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za 2016.godini. Ukupno planirana sredstva na tekućim pričuvama u fiskalnoj 2016. godini iznose 960.000,00 KM. U 2016. godini utrošeno je ukupno 959.916,00 KM ili 99,99%. Oba financijska dokumenta također će biti proslijeđena u Skupštinsku proceduru.
  Vlada ŽP donijela je nekoliko odluka koje se tiču oblasti koje pokriva Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz Granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom ŽP za 2017.godinu. Sredstva predviđena ovim Programom koristit će se za mjere zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta (uz ostalo sufinanciranje rekonstrukcije kanala i nasipa). Sredstva odobrena Proračunom ŽP za 2017.godinu, za Grant za uređenje poljoprivrednog zemljišta iznose 415.000,00 KM.
  Vlada ŽP donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava iz Granta za vodoprivredu utvrđenih Proračunom ŽP za 2017.godinu.Sredstva predviđena ovim Programom koristit će se namjenski sukladno odredbama Zakona o vodama. Sredstva za provedbu odluke osigurana su u Proračunu ŽP za 2017.godinu u iznosu od 400.000,00 KM.
  Vlada ŽP donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava iz Granta za šumarstvo utvrđenih Proračunom ŽP za 2017.godinu. Sredstva odobrena Proračunom Županije Posavske za 2017.godinu, za Grantovi za šumarstvo iznose 150.000,00 KM.
  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Plan i program rekonstrukcije izgradnje i obnove regionalnih cesta u Županiji Posavskoj za 2017.godinu. Financijska sredstva za te namjene planirana su u Proračunu ŽP za 2017.godine u iznosu su od 600.000,00 KM.
  Vlada ŽP donijela je Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017.godine: Udruzi matematičara Ruđera Boškovića Mostar ( 2.000,00 KM) za organiziranje županijskog natjecanja iz matematike, općinama Županije Posavske na ime sufinanciranja prijevoza učenika za veljaču školske 2016./2017. godine ( 34.782,00 KM), te na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti ( 33.950,00 KM).
  Vlada Županije Posavske donijela je Zaključak o neradnim danima. Neradnim danima na području Županije Posavske proglašeni su: 1. svibnja 2017. godine (ponedjeljak) -Međunarodni praznik rada i 2. svibnja 2017.godine (utorak).
  Vlada Županije Posavske uz ostala donesena rješenja i zaključke, razmatrala je i usvojila izvještajna dokumenta u prošloj godini županijskih institucija: Službe za upošljavanje Županije Posavske, Županijskoga zavoda za pružanje pravne pomoći,Županijske uprave za inspekcijske poslove, Županijske uprave civilne zaštite i Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske, koje će proslijediti u skupštinsku proceduru.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti