Više

  Priopćenje sa sjednice Vlade

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Marijana Klaića održana je 70. sjednica Vlade Županije Posavske na kojoj je donesena Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava na poziciji Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća utvrđenih Poračunom Županije Posavske za 2017. g. kojom su uz ostalo utvrđeni kriteriji raspodjele sredstava. Donesena je i Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava na poziciji Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2017. g. Odobreno je izdvajanje sredstava Župaijskoj upravi Civilne zaštite Orašje u iznosu od 30.000,00 KM za opremanje Operativnog centra sa materijalno tehničkim sredstvima, sredstvima veze i sufinanciranje sa novčanim sredstvima za uvezivanje Operativnog centra sa Federalnim centrom i operativnim centrima drugih županija, za sudjelovanje pripadnika CZ-a u provedbi mjera zaštite i spašavanja, za obuku i opremanje Županijskog stožera civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, postrojbi CZ koje organizira Županija i druge namjene iz djelokruga koji se tiče navedene oblasti.
  Vlada ŽP razmatrala je i usvojila Smjernice ekonomske i fiskalne politike Županije Posavske za razdoblje 2018.-2020. g. o čemu je pojašnjenje iznijela ministrica financija Nada Ćulap.Vezano za Nacrt Izvješća o internoj reviziji popisa osnovnih sredstava za 2016. g. zadužuju se svi korisnici Proračuna ŽP da do 07.07.2017. g. dostave na Nacrt sve primjedbe i sugestije.
  Vlada ŽP je na zasjedanju iz oblasti zakonske regulative donijela Zaključak o prihvaćanju mišljenja na Nacrt zakona o sigurnosti i zaštiti na radu i Zaljučak o prihvaćanju mišljenja na Nacrt zakona o štrajku.
  Odobrena su sredstva u iznosu od 32.000,00 KM u svrhu nabavke djela kiparske umjetnosti. Za potrebe njegovanja i očuvanja tradicije i kulturne baštine područja Županije Posavske, Vlada je odlučila nabaviti djelo kiparske umjetnosti – kip posavske žene u prirodnoj veličini koja će se postaviti na ulazu u Orašje (kružni tok).
  Donesene su Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. godinuu na ime sufinanciranja kulturnih manifestacija: Zakladi Terra Tolis za manifestaciju Dani Tolise iznos od 6.000,00 KM i općini DomaljevacŠamac za organizaciju Dana općine 5.000,00 KM.
  Odlukom su odobrena sredstva iz Proračuna ŽP za 2017. g. za tri općine ŽP na ime sufinanciranja prijevoza učenika za travanj školske 2016./2017.g. (ukupan iznos od 29.565,99 KM). Donesenom Odlukom dana je suglasnost Ministarstvu prosvjete, znanosti, kluture i športa za provođenje postupka javne nabave povećanja energetske učinkovitosti na objektu Srednje škole Pere Zečevića Odžak. Procjenjena vrijednost nabave radova iznosi oko 59.500,00 KM. Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti MUP-u Županije Posavske za provođenje postupka javne nabavke robe za tri službena vozila sa procijenjenom vrijednosti nabavke od 90.000,00 KM. Donesena je i Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Posavske za provođenje postupka javne nabavke robe – ljetnih radnih odora za policijske službenike (procijena vrijednost nabavke 46.000,00 KM).

   

   

   

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti