Više

  Priopćenje za javnost Ministarstva zdravstva i socijalne politike

  Najčitanije

  Dana 24.02.2020. godine u prostorijama Vlade Županije Posavske održan je sastanak članova Kriznog stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske. Na sastanku je razmatrana opća epidemiološka situacija u vezi razvoja prilika pojavom novog koronavirusa, s posebnim naglaskom na stanje u Županiji Posavkoj.

  Konstatirano je da ne postoje nikakvi razlozi, koji bi uznemiravali javnost, te da Federalno ministarstvo zdravstva zajedno sa županijskim ministarstvima prati razvoj situacije. Javne zdravstvene službe preuzele su jasne zadaće oko eventualne pojave pacijenata sa sumnjom na zarazu koronavirusom, kao i hitnog prihvata i zbrinjavanja takvih osoba u odgovarajuće zdravstvene ustanove. Preventivne mjere zaštite javnih objekata, kao i pravodobno informiranje javnosti, vršit će se u kontinuitetu.

  Stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike redovno će se sastajati, osnažiti će se koordinacija između svih odgovornih aktera, kako na županijskim razinama, tako i prema višim razinama vlasti u BiH, izvijestili su iz ureda ministra zdravstva i socijalne politike Vlade ŽP Damira Živkovića.

  Priopćenje za javnost Federalnog ministarstva zdravstva

  Na području Federacije BiH do sada nije registriran nijedan sumnjiv ili pozitivan slučaj bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19). Međutim, epidemiološka situacija u svijetu se jako brzo mijenja te se pojava COVID-19 može očekivati i u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini.

  U FBiH se u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), a po Naredbi Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva (FMZ) provode mjere pojačanog epidemiološkog nadzora na graničnim prijelazima, ali i unutar FBiH, s ciljem ranog otkrivanja potencijalnih slučajeva COVID-19, kako bi se kroz kontrolu osoba s kojima su bili u kontaktu poduzimale mjere za dalje sprječavanje širenja virusa.

  To podrazumijeva „ulazni screening“ za putnike koji dolaze s područja Kine u smislu da putnici ispunjavaju sanitarni upitnik, te se podaci o ulascima dostavljaju nadležnim zdravstvenim institucijama, a putnicima daju preporuke i broj telefona koji trebaju kontaktirati u slučaju pojave simptoma bolesti. Strani i bh. državljani sa stalnim ili privremenim boravkom u Federaciji BiH, a koji se vraćaju s područja Kine, se u saradnji s nadležnim inspekcijskim organima stavljaju pod zdravstveni nadzor (obavezno svakodnevno javljanje nadležnoj epidemiološkoj službi i samoizolacija kod kuće u periodu od 14 dana). U veljači je na području FBiH 26 osoba stavljeno pod zdravstveni nadzor, a obzirom da je za pojedine istekao inkubacijski period, trenutno je 10 osoba pod zdravstvenim nadzorom.

  Odlukom Kriznog štaba FMZ od danas se iste mjere na granici, kao i unutar FBiH, odnose i na putnike s područja Italije, Južne Koreje i Irana.

  Pozivamo sve bh. i strane državljane koji imaju stalni ili privremeni boravak u FBiH, a koji su se unazad sedam dana vratili u BiH iz Italije, Južne Koreje i Irana da se putem telefona, bez obzira da li imaju simptome bolesti ili ne, jave svom nadležnom kantonalnom zavodu za javno zdravstvo radi savjetovanja o daljnjem postupanju, te da ostanu u kućnoj samoizolaciji. U slučaju pojave simptoma respiratorne bolesti (povišena temperatura, kašalj, otežano disanje) trebaju telefonom odmah obavijestiti kantonalni zavod za javno zdravstvo ili hitnu pomoć.

  Krizni štab FMZ u cilju sigurnosti učenika i nastavnika preporučuje otkazivanje ekskurzija i organiziranih školskih putovanja u Italiju.
  Također, svim građanima se preporučuje izbjegavanje putovanja u Kinu, Italiju, Južnu Koreju i Iran.

  Želimo istaknuti da je za adekvatan odgovor na pojavu novog koronavirusa u našoj zemlji potrebna maksimalna odgovornost, suradnja i zajedništvo kako zdravstvenih institucija i ustanova, tako i drugih javnih institucija na svim nivoima vlasti, medija, kao i svakog građanina pojedinačno.

  S tim u vezi, podsjećamo na generalne preporuke za stanovništvo za smanjenje rizika od akutnih respiratornih i drugih infekcija (poput gripe) čija je sezona u toku, a koje se odnose i na smanjenje rizika od novog koronavirusa i kojih se treba pridržavati:
  • Često prati ruke korištenjem vode i sapuna (najmanje 20 sekundi) ili sredstvima za čišćenje ruku na bazi alkohola.
  • Prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom – baciti maramicu odmah nakon korištenja i oprati ruke.
  • Izbjegavati dodirivati oči, nos i usta neopranim rukama.
  • Izbjegavati blizak kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kašlju i otežano dišu.
  • Potrebno je držati distancu od najmanje jedan metar između vas i drugih ljudi, posebno onih koji kašlju, kišu i imaju povišenu temperaturu.
  • Ukoliko imate povišenu temperaturu, kašljete i otežano dišete, potražite medicinsku pomoć, a prethodno telefonskim putem zdravstvenom radniku naglasite povijest putovanja.

  Krizni štab FMZ aktivno prati situaciju koja se jako brzo mijenja, te će se u skladu sa aktualnom situacijom mijenjati i mjere i preporuke.
  Više informacija o novom koronavirusu, te druge preporuke za stanovništvo i zdravstvene radnike dostupni su na web stranicama Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo FBIH.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti