Zapovijed od dana 26.06.2020.

243

Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike sukladno točki II. Zaključka Vlade Županije Posavske o prihvaćanju Odluke Vlade Federacije BiH o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19) na području Federacije BiH kojom se zadužuje Županijski stožer civilne zaštite i Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike da i dalje prate i procjenjuju stanje epidemiološke situacije na području Županije Posavske i na temelju mjera kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva utvrđuju mjere i aktivnosti za sprečavanje širenja koronavirusa (COVID -19), na 24. sjednici održanoj dana 30.06.2020. godine podržao je Naredbu Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva broj 01-33-3764/20 od 26.06.2020. godine.

Naredba se primjenjuje od 28.06.2020. godine i odnosi se na područje cijele Federacije BiH, pa tako i na područje Županije Posavske.

MINISTAR
Damir Živković, dipl.oec