Više

  Priopćenje Zavoda za javno zdravstvo ŽP

  Najčitanije

  Zavod za javno zdravstvo Županije Posavske Orašje se putem ovog priopćenja obraća građanima Županije Posavske u svezi situacije s COVID-19.

  Uprkos činjenici da je epidemiološka situacija glede COVID-19 na području Županije Posavske povoljna u smislu da je zadnji aktivni slučaj COVID-19 na području Županije Posavske izliječen dana 24.04.2020. godine, postoji opasnost da se epidemiološka situacija na području Županije Posavske pogorša.

  Evidentna je činjenica da se prethodnih dana bilježi povećan broj novih laboratorijskih potvrđenih slučajeva COVID-19, pri čemu se ističu: Tešanj, Živinice, Modriča, Vukosavlje, Bosanski Šamac, Doboj, Derventa, Teslić, sa formiranjem novih cluster-a.

  Osobito je važna epidemiološka situacija na područjima sa kojima Županija Posavska graniči, zbog dnevne migracije pučanstva obostrano, sa realnom mogućnošću uvoza slučajeva COVID-19 sa ugroženih područja na područje Županije Posavske.

  Podsjećamo građane Županije Posavske da je na snazi naredba i dopuna naredbe Federalnog ministarstva zdravstva kojoj su decidno propisane protuepidemijske mjere koje se moraju provoditi u cilju prevencije i suzbijanja slučajeva COVID-19.

  Navedena naredba i njena dopuna su sastavni dio ovog saopćenja.

  Građani se moraju ponašati odgovorno prema sebi i prema drugima.
  Svatko je dužan brinuti se za vlastito zdravlje i ni na koji način ne smije ugrožavati zdravlje drugih.

  Građani koji se ne pridržavaju mjera iz spomenute naredbe neodgovorno se ponašaju prema sebi i prema drugima, ugrožavaju vlastito zdravlje i zdravlje drugih, te mogu odgovarati prekršajno i kazneno.

  S obzirom da su građani do sada veći broj puta informirani o mjerama koje se moraju provoditi, ovdje će se navesti samo one najznačajnije mjere.

  1. Građani treba da izbjegavaju skupove ljudi kada god je to moguće
  2. Građani trebaju da izbjegavaju boravak u zatvorenom prostoru gdje se nalazi veći broj ljudi
  3. U svim zatvorenim prostorima je obvezno nošenje zaštitne maske preko nosa i usta cijelo vrijeme boravka u zatvorenom prostoru
  4. Nošenje zaštitne maske preko nosa i usta je obvezno i na otvorenom prostoru ukoliko se ne može osigurati rastojanje od 2,0 m među osobama
  5. Važno je da se maska nosi preko nosa i usta, a nikako na bradi, na grlu, spuštena ispod nosa
  6. Sve osobe koje nose zaštitne maske na nepropisan način ugrožavaju sebe i druge
  7. Važno je da se zaštitna maska nikada ne dodiruje sa prednje strane koja može biti zaražena
  8. Ne preporučuje se nošenje višekratnih pamučnih zaštitnih maski, ali osobe koje nemaju druge opcije moraju te maske svakodnevno otkuhati na visokoj temperaturi uz uporabu jakih deterdženata
  9. Mjere osobne higijene, osobito pranje ruku tekućim sapunom i toplom vodom te dezinfekcija ruku se moraju provoditi što češće
  10. Sve osobe koje imaju simptome akutne repsiratorne infekcije (povišena tjelesna temperatura, kašalj, otežano disanje, kihanje i drugo) ne smiju se kretati unutar javnih poslovnih objekata, uz iznimku da se smiju javiti u zdravstvenu ustanovu, uz obvezno nošenje zaštitne maske preko nosa i usta, a preporučuje se da se takve osobe najave svoj dolazak liječniku.
  11. Dezinfekcija svih predmeta i površina koje dotiču osobe mora se provoditi u svim javnim i poslovnim objektima više puta dnevno
  12. Mjere socijalne distance u vidu razmaka od 2,0 m među osobama se moraju i dalje provoditi
  13. Mjere dezinfekcijskih barijera i to dezinfekcije obuće i ruku pri ulazu u sve javne i poslovne objekte se i dalje moraju provoditi
  14. Trijaža pacijenata pri ulazu u zdravstvene ustanove, dezinfekcijske barijere, nošenje zaštitnih maski preko nosa i usta od strane pacijenta unutar zdravstvenih ustanova se i dalje mora provoditi, uz zabranu posjeta. Zdravstvenim ustanovama će biti dostavljen naputak da pacijenti koji ne poštuju protuepidemijske mjere ne mogu ući u zdravstvenu ustanovu
  15. Zdravstveni djelatnici i dalje moraju nositi osobnu zaštitnu opremu pri radu sa pacijentima, te se mjere pojačane dezinfekcije u zdravstvenim ustanovama se i dalje moraju provoditi

  Upozoravaju se građani Županije Posavske da u slučaju da ne poštuju propisane protuepidemijske mjera, te da kao rezultat nepoštivanja protuepidemijskih mjera dođe do pojave i širenja COVID-19 na području Županije Posavske, Zavod za javno zdravstvo Županije Posavske Orašje će predložiti Kriznom stožeru Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske uvođenje restriktivnih mjera i jaču kaznenu politiku za osobe koje ne poštuju propisane protuepidemijske mjere.

  Građani Županije Posavske ukazujemo vam da od vašeg odgovornog ili neodgovornog ponašanja ovisi epidemiološka situacija na području Županije Posavske.
  Ako odlučite da se ponašate neodgovorno prema sebi i prema drugima pojaviti će se kao rezultat takvog ponašanja cluster-i slučajeva COVID-19 na području Županije Posavske, kao što su se pojavili na spomenutim područjima.

  Apeliramo na sve građane Županije Posavske, javne ustanove, poslovne subjekte da se strogo pridržavaju propisanih protuepidemijskih mjera kako bi očuvali povoljnu epidemiološku situaciju na području Županije Posavske.

  U slučaju da se građani i ostali ogluše u smislu ne provođenja protuepidemijskih mjera, te dođe do ugrožavanja zdravlja i života građana Županije Posavske biti ćemo primorani preporučiti uvođenje restriktivnih i represivnih mjera i kaznene politike u cilju očuvanja zdravlja i života građana Županije Posavske.

  Građani Županije Posavske, ponašajte se krajnje odgovorno prema sebi i prema drugima, od vašeg ponašanja ovisi daljnji razvoj epidemiološke situacije na području Županije Posavske.

  prim. dr. med. Goran Pavić
  specijalist epidemiolog, županijski EPI koordinator

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti