Više

  Proces programiranja IPA II za BiH 2016.-2017.

  Najčitanije

  U cilju unapređenja kapaciteta za programiranje lnstrumenta pretpristupne pomoći 2014.-2020. (lPA ll), Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine organizirao je u Konjicu radni sastanak „Proces programiranja IPA ll za BiH“ za županijske koordinatore za europske integracije, u suradnji sa Direkcijom za europske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Sastanku je nazočio i ministar gospodarstva i prostornog uređenja ŽP Darko Kasap.

  Sudionicima radnog sastanka date su neophodne informacije u vezi izgradnje kapaciteta županijskim koordinatorima za El, za programiranje IPA ll i unapređenju međusobne suradnje u okviru procesa programiranja u BiH.

  -Ovo je bio prvi radnu sastanak gdje je prezentiran Sektorski pristup  i sektorski planski dokument IPA II 2016.-2017., kao i priprema Sektorskih planskih dokumenata za 2016.-2017. Sastanak je bio organiziran tako da se i pobliže upoznamo sa problematikom koja će se pojaviti prilikom  izrade Sektorskih planskih dokumenata kao i koja je uloga županijskih koordinatora za EI u samom proces i koje su njihove obveze u tom procesu, izjavio je ministar Kasap.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti