Programi stručnog osposobljavanja

Najčitanije

U sklopu projekta „Partnerstvo za upošljavanje u Posavini (LPZ)“, kojeg financira Europska unija objavljen je Javni poziv neuposlenim osobama sa evidencije Službe za upošljavanje Županije Posavske da se prijave za sudjelovanje u Programima stručnog osposobljavanja za zanimanja: stolar, CNC operater i mesar. Ciljnu grupu po ovom Javnom pozivu čine neuposlene osobe sa srednjom stručnom spremom, dok će prioritet imati: mladi do 30 godina, žene, osobe preko 45 godina, osobe sa invaliditetom, korisnici socijalne pomoći, kao i drugi pripadnici osjetljivih grupa koji su neuposleni.

Krajnji rok za dostavljanje prijave sa pratećom dokumentacijom po ovom Javnom pozivu je 12.10.2017. godine, a kompletan tekst Poziva i obrazac Prijave je dostupan OVDJE i na www.nerda.ba.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti