Više

  Protuepidemijske mjere

  Najčitanije

  Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera radi sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom (COVID-19), na 14. sjednici održanoj dana 06.04.2020. godine, sukladno odredbi članka 6. stavak (5) Pravilnika o ustrojstvu i načina rada Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva („Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/12) donio je slijedeće:

  PROTUEPIDEMIJSKE MJERE

  1. Ukoliko se u privatnim vozilima ili većim vozilima nalazi više od jedne osobe svi u vozilu moraju nositi zaštitne maske, jer u vozilima postoji slaba cirkulacija zraka i blizak kontakt.
  2. Vlasnici – odgovorne osobe javnih i privatnih subjekata dužni su na ulazu u poslovne objekte postaviti dezinfekcione barijere tj. veće komade tkanine koji se stalno moraju natapati otopinom Na-hipoklorita (Varikina 5% se razblaži 1:10 do 1:20 sa vodom, ili Izosan 5g/5L vode) , te se te tkanine trebaju postavljati tako da svi moraju preći obućom preko njih čime se sprječava prijenos CoV-SARS-2 virusa obućom.
  3. Obvezna dezinfekcija ruku svih osoba koje ulaze u poslovne objekte, a dezinfekciju treba provoditi sa alkoholnim dezinficijensom.
  4. Sve osobe prilikom ulaska i boravka u poslovnom objektu moraju se pridržavati propisanih zdravstveno epidemioloških mjera:
   -Zadržavanje socijalne distance (držati razmak od 2m od druge osobe)
   -dezinfekcija ruku, obavezno i kada osoba nosi zaštitne rukavice (ako se iste ne dezinficiraju redovito mogu biti način prijenosa koronavirusa)
   -obavezno nošenje zaštitne maske za lice pri čemu usta i nos moraju biti propisano pokriveni

  Iste mjere vrijede i za djelatnike u poslovnim subjektima.

  1. Nalaže se zabrana ulaska u poslovne objekte osobama koje su vidno bolesne, osobito osobama koje imaju neku akutnu respiratornu infekciju, isto vrijedi i za djelatnike poslovnog subjekta.
  2. Nalaže se poslovnim subjektima redovno – stalno provođenje dezinfekcije: podova, stepeništa, rukohvata stepeništa, ručki od vrata, kompletnih sanitarija osobito slavina, šoping korpi i šoping kolica, kanti za otpad, POS aparati za naplatu, tipkovnice bankomata, šaltera – osobito ako šalteri imaju zaštitna stakla/pleksiglas, kase za naplatu, osobito dezinfekcija-prebrisavanjem/prskanjem površina koje dodiruje veći broj osoba.
  3. Nalaže se obavezna ventilacija objekata i prostora po mogućnosti prirodnom ventilacijom otvaranjem prozora i vrata.
  4. Nalaže se inspekcijskim službama učestalija kontrola navedenih mjera.
  5. Za provođenje ovih mjera zadužuju se rukovoditelji inspekcijskih, epidemioloških službi Županije Posavske i Zapovjednici općinskih stožera civilne zaštite.
  6. Zadužuju se nadležna tijela iz točke 9. ovih mjera da putem operativnog centra civilne zaštite izvještavaju Županijski stožer civilne zaštite o svim poduzetim mjerama.
  7. Ove mjere stupaju na snagu danom donošenja.

  MINISTAR I PREDSJEDNIK
  KRIZNOG STOŽERA
  Damir Živković, dipl.oec

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti