Više

  Prva sjednica Vijeća za koordinaciju mjera demografske obnove ŽP

  Najčitanije

  U Vladi Županije Posavske danas je održana je 1. sjednica Vijeća za koordinaciju mjera demografske obnove Županije Posavske. Predsjednik Vlade ŽP Đuro Topić predsjedao je sjednicom na kojoj je izvršeno konstituiranje Vijeća i izvršene pripreme Programa rada Vijeća uz zaključak da svako ministarstvo i općine pripreme pregled trenutno aktivnih i planiranih mjera u ovoj godini.

  Podsjećamo, Vlada Županije Posavske je na 16. sjednici održanoj 12.07. 2019.g. donijelo Odluku o osnivanju Vijeća za koordinaciju mjera demografske obnove ŽP. U svrhu predlaganja, praćenja i koordinacije mjera imenovano je Vijeće čijih 14 članova, uz predsjednika Vlade ŽP Topića i predsjednika Skupštine ŽP Blaža Župarića, čine ministri u Vladi Županije Posavske, načelnici općina ŽP kao i predstavnici ureda i odbora.

  Zadaća je Vijeća za koordinaciju mjera demografske obnove u Županiji Posavskoj pratiti provođenje i davati preporuke za provođenje mjera demografske obnove, predlagati mjere i aktivnosti za demografsku revitalizaciju, pratiti učinak provedbe mjera demografske revitalizacije na sveukupni razvoj, ocjenjivati postignutu kvalitetu i dostupnost institucionalnih usluga u provedbi mjera demografske revitalizacije, davati preporuke zakonskih rješenja za provedbu mjera demografske politike, te obavljati ostale zadaće koje se odnose na provedbu mjera demografske revitalizacije.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti