Više

  Radni sastanak; AVP rijeke Save, predstavnici općine Orašje i Vlade ŽP

  Najčitanije

  U Vladi Županije Posavske održan je radni sastanak na kome su bili nazočni delegacija Agencije za vodno područje rijeke Save predvođena direktorom Sejadom Delićem, predstavnici općine Orasje na čelu sa načelnikom općine Orašje Đurom Topićem i predstavnici Vlade ŽP  na čelu sa Predsjednikom Vlade Županije Posavske Marijanom Klaić. Na sastanku su razmatrana dva pitanja iz oblasti vodoprivrede  koja su od vitalnog značaja za Županiju Posavsku i općinu Orašje. U uvodnom dijelu sastanka je predstavnik Instituta IPSA iz Sarajeva predstavio Studiju opravdanosti izgradnje CS Vidovice.

  Izgradnja CS  Vidovice trebala je osigurati zaštitu od unutarnjih visokih voda,  zapadni dio hidro melioracijskog područja Objeda a postojeća CS Đurići u Vučilovcu koja je izgrađena 1964. godine, istočni dio tog područja.  Izgradnja CS Vidovice započeta je 1991. godine i trebala je biti završena 1992. godine, ali zbog ratnih događanja ni do danas nije završena.

  -U realizaciji tog projekta 1991. godine  završena je izgradnja Glavnog razdjelnog kanala dužine 4.300 m, ustava na savskom nasipu,  izljevni kanala od ustave do rijeke Save, armirano betonski temelji za CS Vidovice. Preostalo je izgraditi objekt CS Vidovice i ugraditi strojarsku opremu pumpnog postrojenja.  Navedenom Studijom računski je dokazana potreba osiguranja  još 1.500.000 KM da bi CS Vidovice u potpunosti izgradila.  Utvrđeno je kroz analizu troškova koji će nastati nakon izgradnje CS Vidovice kroz njenu uporabu, da će oni iznositi oko 22.000 KM na godišnjoj razini.  U Studiji nisu prezentirane odgovarajuće analize opravdanosti izgradnje CS a koje su bile sastavni dio Glavnog projekta Izgradnje CS Vidovice iz 1991. godine, kao ni štete koje nastanu na poljoprivrednim usjevima i objektima u vrijeme ekstremnih padalina a koje su se događale u posljednjih nekoliko godina.  Smatramo da su prezentirani troškovi na godišnjoj razini, koji će nastati prilikom korištenja CS, minorni u odnosu na korist koju ta crpna stanica osigurava u zaštiti od štetnog djelovanja unutarnjih (zaobalnih) visokih voda.  Zbog toga sudionici sastanka sa Županijske i općinske razine zahtijevali su dopunu Studije opravdanosti izgradnje CS Vidovice sa navedenim parametrima, kako bi slika opravdanosti izgradnje CS bila potpuna. Ovako nezavršen  hidro melioracijski sustav zaštite od unutarnjih voda u slivnom području Objede često je uzrokom nastajanja značajnih šteta prvenstveno u poljoprivrednoj proizvodnji, pojašnjava predsjednik Vlade Županije Posavske Marijan Klaić.

  Druga tema radnog sastanka odnosila se na dostignuti stupanj realizacije izgradnje vodo zaštitnih objekata na prostoru Županije Posavske, a koji trebaju smanjiti rizik od poplava visokih voda prve kategorije. Podsjećamo,  ekstremno visoke vode rijeke Save i Bosne, tisućljetne vode, u svibnju 2014, godine izazvale su katastrofalne poplave koje su prouzrokovale štete na stambenim, gospodarskim, javnim objektima, infrastrukturnim objektima i u poljoprivredi u iznosu od 189 milijuna KM, jer je bilo poplavljeno 74% površine Županije Posavske . Tijekom 2014. godine održan je radni sastanak gdje je domaćin sastanka bila Vlada ŽP na čelu sa Predsjednikom Vlade ZP. Na sastanku su bili nazočni i članovi Vlade Federacije BiH na čelu sa premijerom  Fadilom Novalićem, i izaslanstvo Agencije za vodno područje rijeke Save na čelu sa Direktorom S.Delićem . Nakon rasprave iskazana je  hitna potreba izgradnje objekata vodozaštite, koji će smanjiti rizik od nastajanja poplava od visokih voda vodotoka prve kategorije, na prostoru Županije Posavske.

  -Kao prioritetne aktivnosti dogovorena je rekonstrukcija  obrambenih nasipa uz vodotoke prve kategorije na visinu stogodišnje vode sa zaštitnim nadvišenje od 120 cm u ukupnoj dužini od 22 km. Izgradnja centra obrane od poplava u Orašju koji je porušen u ratu  a nije izgrađen novi centar. Dovršetak izgradnje CS Vidovice započete 1991. godine i otvaranje područnog ureda za vodoprivredu u Posavini. Od navedenih aktivnosti realizirana je rekonstrukcija savskog obrambenog nasipa u duljini od 3,0 km u Prudu i  3,0 km u Grebnicam, ugovoreni su radovi na rekonstrukciji nasipa uz rijeku Bosnu u duljini od 1,25 km,  i ugovoreni su radovi na izgradnji centra obrane od poplave u Orašju. Svi sudionici sastanaka  iskazali su jedinstven stav  i iskazali ga kao zahtjev prema AVP rijeke Save, da poduzme sve potrebite aktivnosti, kako bi se čim prije pristupilo realizaciji preostalih ranije zacrtanih projekata. Vlada Županije Posavske se stavlja na raspolaganje ukoliko je potrebna njena pomoć a isto tako očekuje od federalnih institucija da se maksimalno uključe u realizaciju navedenih projekata, izjavio je predsjednik Vlade Županije Posavske Marijan Klaić.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti