Više

  Radni sastanak na temu „8. godišnjica poplave u Županiji Posavskoj“

  Najčitanije

  Radni sastanak na temu „8. godišnjica poplave u Županiji Posavskoj“ održan je jučer (17.5.) u zgradi Vlade Županije Posavske u Orašju. Sastanku su prisustvovali: Đuro Topić, predsjednik Vlade ŽP ujedno i zapovjednik Županijskog stožera civilne zaštite Županije Posavske zajedno s ministrima u Vladi ŽP i članovima stožera Mijom Stanićem, ministrom financija, Damirom Živkovićem, ministrom zdravstva i socijalne politike, Dragutinom Živkovićem, ministrom gospodarstva, rada i prostornog uređenja, Željkom Nedićem, ministrom unutarnjih poslova i Matom Brkićem, ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Na radnom sastanku sudjelovali su i Sejad Delić, direktor agencije sa suradnicima, Blaž Župarić, predsjednik Skupštine ŽP, Ivo Vincetić, dopredsjednik HDZ-a BiH, Marijan Oršolić, gradonačelnik Orašja, Nada Ćulap, načelnica Općine Odžak i Stjepan Piljić, načelnik Općine Domaljevac-Šamac. Ispred županijskih institucija bili su prisutni Ilija Jezidžić, direktor Županijske uprave civilne zaštite ujedno i načelnik županijskog stožera civilne zaštite sa suradnicima kao i članovi stožera: Miroslav Živković, ravnatelj policije, Marijan Filipović, tajnik Crvenog križa ŽP.

  Teme sastanka bile su pregled stanja vodo zaštitnih objekata na području Županije Posavske koji su u nadležnosti Agencije za vodno područje rijeke Save i u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske, te pregled stanja struktura civilne zaštite i planova obrane od poplava Agencije za vodno područje rijeke Save i županijske i gradske/općinske uprave civilne zaštite.

  -Imali smo sastanak koji smo organizirali vezano za obljetnicu poplava. Htjeli smo da napravimo presjek stanja kad je u pitanju stanje vodo zaštitnih objekata, ali isto tako struktura i službi civilne zaštite koje želimo da budu u značajno boljem stanju nego što su to bile 2014. godine. Predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save na čelu s direktorom Sejadom Delićem su istaknuli da je investiranje u objekte urađeno sustavno i da su, uz radove u Grebnicama na zidu, svi nasipi uz Savu i Bosnu dignuti na nivo koji je potrebno, isto tako da se vodi briga o stanju crpnih stanica u onome dijelu objekata koji su pri Agenciji. Iz općinske i županijske službe civilne zaštite dobili smo informaciju o stanju u tim sektorima, o planu da se uskoro aktivira i županijska vatrogasna postrojba kao jedna od profesionalnih jedinica koja bi trebala dati značajan doprinos unapređenju sustava zaštite i spašavanja. Uz to smo se dogovorili o devet zaključaka na temelju kojih ćemo raditi na poboljšanju sustava zaštite i spašavanja na području županije i općina, ali isto tako i na otklanjanju svih onih situacija u propisima za koje smatramo da nisu dovoljno kvalitetni i da ne omogućavaju brzu i efikasnu reakciju u situacijama koje nam se zbog klimatskih promjena mogu dogoditi. Jedan od zaključaka je da se u odgovarajućem pravilniku definira da pravni subjekti i sve osobe koje su uključene u aktivne mjere obrane od poplava moraju biti iz branjene zone odnosno iz poplavnog područja. To je jedan od zaključaka koji ćemo jako brzo uputiti Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Osim što očekujemo promjenu propisa i daljnja investiranja sa strane FBiH na razini županije i općina moramo jačati strukture civilne zaštite za odgovor na sve neprilike koje nas mogu pogoditi, izjavio je Đuro Topić, predsjednik Vlade Županije Posavske.
  -Sada je puno veći stupanj zaštite zaštitnih vodnih objekata i stupanj sigurnosti zaštitnih vodnih objekata u odnosu na 2014. godinu. Na cijelom dijelu zemljanih nasipa u Posavini sada imamo zaštitno nadvišenje, stogodišnje vode plus 1,20 metara. Trenutno se radi na parapetnom zidu u Grebnicama, dužine oko 1,4 km, vrijednosti 1.700.000,00 KM. Agencija za vodno područje rijeke Save i međunarodne financijske institucije uložile su ogromna sredstva u ovo područje od 2014. godine, ukupno 36 milijuna maraka, otprilike 12 milijuna su međunarodne financijske institucije, a 24 milijuna je uložila Agencija, što u tekuće i investicijsko ulaganje kako bi imali zaštitne vodne objekte podignute na stogodišnje vode plus 1,20 m, tu nisu samo nasipi, nego i crpne stanice, čuvarske kuće, centri obrane od poplava, obodni kanali, odvodni kanali, kanalska mreža. To je jedan sustav koji zahtijeva tekuće i konstantno investicijsko ulaganje. Agencija je ogromna sredstva uložila i u prognozne modele, znači za rano upozorenje obrane od poplava. Sada je kompletno slivno područje rijeke Save pokriveno tim sustavom. Nekoliko dana unaprijed možemo predvidjeti vodostaj, po količini padalina, pa možemo pravovremeno djelovati ka institucijama koje provode zaštitu obrane od poplava, odnosno civilnoj zaštiti koja provodi zakon o spašavanju materijalnih dobara i ljudi, izjavio je Sejad Delić, direktor Agencije za vodno područje rijeke Save.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti