Više

  Radni sastanak na temu polaganja vozačkih ispita

  Najčitanije

  Ministar prosvjete, znanosti kulture i športa u Vladi Županije Posavske, Drago Kopić, održao je u Vladi Županije Posavske u Orašju radni sastanak sa Povjerenstvom za polaganje vozačkih ispita i instruktorima u autoškolama sa područja Županije. Tema sastanka bila je problematika vezana za realizaciju i provođenje ispita za vozače motornih vozila, te aktualne teme iz te oblasti.

  Ministar Drago Kopić u uvodnom izlaganju ukazao je na značaj i ulogu svih aktera u postupku polaganja vozačkih ispita, napominjući da ispitno Povjerenstvo za polaganje vozačkih ispita mora djelovati u skladu sa propisima u okviru sigurnosti prometa na cestama. Naglasio je značaj stručnosti i nepristranosti svih članova povjerenstva. –Zadaća ministarstva je da osigura radno okruženje koje će doprinijeti afirmaciji kriterija koji garantiraju kvalitetu samog procesa te ukazao na potrebu kontinuirane edukacije svih aktera procesa polaganja vozačkih ispita. Predsjednik Povjerenstva za polaganje vozačkih ispita Ilija Bilušić podnio je izvješće o radu povjerenstva te ukazao na potrebu dalje edukacije, kako članova povjerenstva tako i instruktora u autoškolama. Vođena je i rasprava na aktualne teme koje se tiču polaganja ispita, te ukazano na potrebu usuglašavanje Domova zdravlja na području Županije Posavske u pogledu izdavanja liječničkih uvjerenja. Doneseni su i zaključci koji vode prema još kvalitetnijem pristupu kandidatu, radu autoškola, ispita i kontakta sa ispitnim povjerenstvom.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti