Više

  Registar projektanata

  Najčitanije

  Prema članku 2. Pravilnika o definiranju minimalnih i specifičnih kadrovskih i materijalno-tehničkih uvjeta koje moraju ispunjavati projektanti za ostvarivanje prava na ovlaštenje (“Narodne novine Županije Posavske”, br. 5/17), projektant je pravna osoba koja je registrirana za obavljanje poslova projektiranja i posjeduje ovlaštenje Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja (u daljem tekstu: Ministarstvo) ili Federalnog ministarstva prostornog uređenja.
  Projektant je i fizička osoba – diplomirani inženjer koji ispunjava uvjete sukladno članku 97.(3) Zakona o prostornom uređenju i građenju Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, br. 06/16), (u daljem tekstu: Zakon), uvjete propisane navedenim Pravilnikom i uvjete propisane federalnim propisima i nije u obvezi pribaviti ovlaštenje Ministarstva.
  Projektanti su i fizičke osobe u skladu sa odredbama članka 96.(6) Zakona i nisu u obvezi pribaviti ovlaštenje Ministarstva.
  Pravna osoba koja posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova nostrifikacije investicijsko–tehničke dokumentacije može obavljati poslove projektiranja.

  Člankom 98. Zakona je propisano da reviziju projektne dokumentacije vrši pravna osoba registrirana za poslove projektiranja za područje za koje posjeduje ovlaštenje.

  Člankom 101. Zakona propisano je da nadzor nad građenjem u ime investitora može obavljati samo pravna osoba registrirana za poslove projektiranja za područje za koje posjeduje ovlaštenje.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti