Rješenje (pametni tahografi)-Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH

778