Više

  Sa zasjedanja Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Marijana Klaića, predsjednika Vlade Županije Posavske, održana je 29. sjednica Vlade na kojoj je Vlada donijela nekoliko Odluka koje se tiču zdravstvenog sektora. Usvojen je Program utroška sredstava Proračuna ŽP za 2016.g. na poziciji “Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe“ kojim su predviđena sredstva u iznosu od 2.080.000,00 KM.
  Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike planira utrošiti sredstva u sljedeće programe:
  • Program socijalne zaštite (882.000,00 KM),
  • Program zaštite civilnih žrtava rata ( 392.000,00 KM),
  • Program zaštite obitelji s djecom (760.000,00 KM),
  • Program iznimnih novčanih pomoći (31.300,00 KM),
  • Program stipendiranja studenata Medicinskog fakulteta ( 14.700,00 KM).
  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.g. za ostvarivanje prava na temelju Uredbe o porodnim naknadama zaposlenim majkama. Razlog za donošenje te Odluke je ispunjenje obveza propisanih Uredbom o porodnim naknadama zaposlenim majkama. Na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe predviđena sredstva za Program zaštite obitelji s djecom u ukupnom iznosu je od 760.000,00 KM.
  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.g. za ostvarivanje prava na temelju Odluke o porodnim naknadama nezaposlenim majkama. Razlog za donošenje te Odluke je ispunjenje obveza propisanih Uredbom o porodnim naknadama nezaposlenim majkama. Programom utroška sredstava utvrđenih Proračunom ŽP za 2016.g. na poziciji Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe predviđena su sredstva za Program porodnih naknada nezaposlenim majkama u ukupnom iznosu od 240.000,00 KM.
  Vlada ŽP donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2016.g. za ostvarivanje prava civilnih žrtava rata. Financiranje tog prava korisnika po Zakonu pada na teret Proračuna FBiH (70%) i Proračuna Županije Posavske ( 30%).
  Vlada ŽP donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2016.g. za ostvarivanje prava na iznimne novčane pomoći. Program iznimnih novčanih pomoći dio je socijalno interventnih mjera u korist pojedinaca i obitelji koji se nalaze u iznimno teškom stanju socijalne potrebe ( hitna nabavka lijekova, liječenje u bolnicama…i sl.). Iznimne novčane pomoći imaju karakter jednokratnih socijalnih pomoću i njima se želi žurno intervenirati u proceduri prilagođenoj posebnim okolnostima zbog kojih je nužan ovakav način intervencije.
  Vlada ŽP donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2016.g. za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite.
  Vlada ŽP donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2016.g. za ostvarivanje prava na temelju Odluke o stipendiranju studenata Medicinskog fakulteta.
  Vlada ŽP donijela je Odluku o dodjeli u zakup sportsko-gospodarskih lovišta na području ŽP. Tom se Odlukom dodjeljuje u zakup sportsko-gospodarska lovišta na području ŽP na period od 10 lovnih godina: Lovačkom društvu „Fazan“ Odžak, Lovačkoj udruzi „Sava“ Orašje i Lovačkoj udruzi“Kuna“ Domaljevac.
  Vlada ŽP donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2016.g. za stipendiranje redovitih studenata u akademskoj 2015/2016.g.. Odobreno je izdvajanje sredstava u iznosu od 120.000,00 KM. U akademskoj 2015/2016.g. Ministarstvo ima obvezu stipendiranja ukupno 74 studenata, odnosno obvezu stipendiranja 54 studenata po zaključenim ugovorima iz ranijih godina prema kojim studentima ima obvezu isplate stipendija do završetka posljednje godine studija, odnosno dok student redovito upisuje narednu godinu studija i 20 studenata po zaključenim ugovorima o stipendiranju za akademsku 2015/2016.g.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti