Više

  Sjednica Vlade Županije Posavske

  Najčitanije

  Uz predsjedanje Marijana Klaića danas ( 07.08.) održana je sjednica Vlade Županije Posavske na kojoj je usvojena Uredba o pravilima stegovnog postupka za stegovnu odgovornost državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.

  Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava iz Grantova za uređenje poljoprivrednog zemljišta utvrđenog Proračunom Županije Posavske za 2015.g.  te Odluku o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2015.g. Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ( Grant za uređenje poljoprivrednog zemljišta povećan sa 700 .000,00 KM na 800.000,00 KM).

  Iz oblasti tema koje je Vlada razmatrala vezanih za poljoprivredu, usvojena je Odluka o vrsti, temeljnim kriterijima, načinu ostvarivanja novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, sufinanciranju mjera zdravstvene zaštite i ostalim potporama u 2015.g., o čemu je dodatna pojašnjenja kazao resorni ministar Mato Brkić.
  Vlada je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.g. na poziciji Grantovi za šport i kulturu. Budući je Skupština Županije Posavske na sjednici održanoj 28.07. 2015.g. donijela Izmjene i dopune Proračuna ŽP za 2015.g. kojim je uslijedilo povećanje sredstava u iznosu od 50.000,00 KM na poziciji Grantovi za šport i kulturu, Ministarstvo prosvjete,znanosti, kulture i športa izmijenilo je Program utroška proračunskih sredstava  za 2015. g. na spomenutoj poziciji.
  Usvojena je Odluka o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih proračunom Županije Posavske za 2015.g. na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja. Temeljem rebalansa uslijedilo je umanjenje sredstava u iznosu od 50.000,00 KM na poziciji Grantovi za financiranje višeg i visokog obrazovanja i Zavoda za školstvo Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, usljed čega je bilo nužno, pojasnio je ministar Mario Pejić, izmijeniti Program utroška sredstava utvrđenih ovogodišnjim Proračunom Županije Posavske.
  Vlada Županije Posavske usvojila je Prijedlog odluke o odobravanja izdvajanja sredstava iz Proračuna ŽP za 2015.g. vjerskim zajednicama. Za Medžlis islamske zajednice Orašja i Odžaka ukupno je izdvojen iznos od 10.000,00 KM. Ranijim Odlukama Vlade izdvojena su proračunska sredstva za katoličke vjerske zajednice i pravoslavnu vjersku zajednicu.
  Vlada Županije Posavske usvojila je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.g. Općini Odžak. Radi se o sredstvima za sufinanciranje troškova prijevoza pitke vode za građane mjesnih zajednica Potočani, Jošava, Vrbovac i Gornji Svilaj u razdoblju od 05.08. do 30.09. 2015.g. (iznos od 8.000,00 KM).
  Vlada je usvojila, uz ostalo, Odluku o odobravanju prodaje stalnih sredstava (pet automobila).

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti