Više

  Spisak kandidata koji su prešli eliminacijski prag na testu općeg znanja

  Najčitanije

   

   

   

   

  Bosna  i Hercegovina 

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  Ž U P A N I J A   P O S A V S K A

  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

  Uprava policije

  Komisija za izbor

  O R A Š J E

   

   

   

  Spisak kandidata koji su prešli eliminacijski prag na testu općeg znanja

   

  Redni broj Ime i prezime kandidata Postotak riješenosti testa

  %

  1. Boris Nedić 95
  2. Mato Mikić 95
  3. Ivan Pejičić 90
  4. Janja (Marko) Nedić 90
  5. Mario Nedić 85
  6. Amir Puzić 80
  7. Ivan Bilušić 80
  8. Sandy Ajanović 80
  9. Vladimir Marošević 80
  10 Anita Mutabdžić 75
  11. Đuro Lucić 75
  12. Franjo Oršolić 75
  13. Leon Tomašević 75
  14. Matija Živković 75
  15. Mujo Ahmetović 75
  16. Valton Čočaj 75
  17. Andrea Matić 70
  18. Ivo Koturić 70
  19 Marko Matolić 70
  20. Sanja Ostojić 70
  21. Anto Klaić 65
  22. Antonio Vidović 65
  23. Anto Radman 65
  24. Ernada Karahasanović 65
  25. Emir Emić 65
  26. Ivan Prgomet 65
  27. Josip Filipović 65
  28. Juraj Kovčić 65
  29. Mirza Hadžiomerović 65
  30. Marinko Vincetić 65
  31. Pavo Pandurević 65
  32. Selma Zukić 65
  33. Salko Fetahović 65
  34. Vinko Udovičić 65
  35. Anton Rajkovačić 60
  36. Boris Mašić 60
  37. Đuro Dominković 60
  38. Igor Simić 60
  39. Ivan Jurić 60
  40. Ilija Jozić 60
  41. Leonardo Knežević 60
  42. Matej Kopić 60
  43. Mario Grgić 60
  44. Meliha Šaldić 60
  45. Tunjo Grgić 60

   

   

   

                Obavještavamo naprijed navedene kandidate da će se test fizičkih sposobnosti održati dana 19.10.2015. godine sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Jedinice za podršku (specijalna policija) smještenih u Donjoj Mahali na adresi Gundulićeva 6 – Criteži. Kandidati su dužni ponijeti sportsku opremu.

   

   

   

   

  Spisak kandidata koji nisu prešli eliminacijski prag na testu općeg znanja

   

  Redni broj Ime i prezime kandidata Postotak riješenosti testa

  %

  1. Bogdan Kovačević 55
  2. Inis Emrulović 55
  3. Kristijan Baotić 55
  4. Marijo Kovačević 55
  5. Marina Nedić 55
  6. Mato Marošević 55
  7. Katarina Živković 50
  8. Slađan Živković 50
  9. Stjepan Vidić 50
  10 Alma Puran 45
  11. Juro Đukić 45
  12. Marija Džoić 45
  13. Marija Stević 45
  14. Perica Nedić 45
  15. Dejan Džojić 40
  16. Jozo Barišić 40
  17. Mario Božić 40
  18. Osman Primeća 40
  19 Mato Klaić 35
  20. Goran Zečević 30
  21. Rizah Ganić 30

   

   

           NAPOMENA: Svi nezadovoljni kandidati mogu izvršiti uvid u svoj test u Kadrovskoj službi MUP-a Županije Posavske.

   

   

   

  Spisak kandidata koji nisu pristupili testiranju

   

  Redni broj Ime i prezime kandidata
  1. Alen Kozarević
  2. Asmir Zlatkić
  3. Darko Grahovac
  4. Janja Nedić
  5. Mario Džijan
  6. Stojanka Mikić

   

   

   

  PREDSJEDNIK KOMISIJE   

  _______________________

      Ezvin Ahmetović          

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  OCJENJIVANJE TJELESNOG TESTA ( ZA MUŠKARCE)

   

  Ime :___________________________ grupa:_______________ Datum: ________________

   

   

  Bodovi

   

   

  Sklekovi

   

  Trbušnjaci

   

  Zgibovi

   

  1500 m trčanje

  10 50 45 20 do 4 min i 50 sek
  9 48 43 18 do 5 min i 11 sek
  8 46 40 16 do 5 min i 31 sek
  7 44 38 14 do 5 min i 51 sek
  6 40 35 11 do 6 min i 11 sek
  5 35 32 9 do 6 min i 31 sek
  4 30 29 7 do 6 min i 51 sek
  3 27 25 6 do 7 min i 11 sek
  2 24 22 5 do 7 min i 31 sek
  1 20 20 3 do 7 min i 51 sek
  0 19 i manje 19 i manje 2 i manje preko 7 min i 51 s
  Rezultat/bodovi  

   

       
  Napomena  

   

       

   

   

   

  Ukupno bodova:

   

  OCJENJIVANJE TJELESNOG TESTA ( ZA ŽENE)

   

  Ime :___________________________ grupa:_______________ Datum: ________________

   

   

  Bodovi

   

   

  Sklekovi

   

  Trbušnjaci

   

  1000 m trčanje

  10 40 35 do 4 min i 50 sek
  9 36 33 do 5 min i 11 sek
  8 32 30 do 5 min i 31 sek
  7 27 27 do 5 min i 51 sek
  6 23 24 do 6 min i 11 sek
  5 20 20 do 6 min i 31 sek
  4 18 18 do 6 min i 51 sek
  3 16 16 do 7 min i 11 sek
  2 14 14 do 7 min i 31 sek
  1 12 12 do 7 min i 51 sek
  0 11 i manje 11 i manje preko 7 min i 51 s
  Rezultat/bodovi  

   

     
  Napomena  

   

     

   

   

   

  Ukupno bodova:
  Vremensko ograničenje za izvođenje sklekova, zgibova i trbušnjaka je 1 minuta.

   

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti