Spisak kandidata koji su prešli eliminacijski prag na testu općeg znanja

Najčitanije

 

 

 

 

Bosna  i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Ž U P A N I J A   P O S A V S K A

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Uprava policije

Komisija za izbor

O R A Š J E

 

 

 

Spisak kandidata koji su prešli eliminacijski prag na testu općeg znanja

 

Redni broj Ime i prezime kandidata Postotak riješenosti testa

%

1. Boris Nedić 95
2. Mato Mikić 95
3. Ivan Pejičić 90
4. Janja (Marko) Nedić 90
5. Mario Nedić 85
6. Amir Puzić 80
7. Ivan Bilušić 80
8. Sandy Ajanović 80
9. Vladimir Marošević 80
10 Anita Mutabdžić 75
11. Đuro Lucić 75
12. Franjo Oršolić 75
13. Leon Tomašević 75
14. Matija Živković 75
15. Mujo Ahmetović 75
16. Valton Čočaj 75
17. Andrea Matić 70
18. Ivo Koturić 70
19 Marko Matolić 70
20. Sanja Ostojić 70
21. Anto Klaić 65
22. Antonio Vidović 65
23. Anto Radman 65
24. Ernada Karahasanović 65
25. Emir Emić 65
26. Ivan Prgomet 65
27. Josip Filipović 65
28. Juraj Kovčić 65
29. Mirza Hadžiomerović 65
30. Marinko Vincetić 65
31. Pavo Pandurević 65
32. Selma Zukić 65
33. Salko Fetahović 65
34. Vinko Udovičić 65
35. Anton Rajkovačić 60
36. Boris Mašić 60
37. Đuro Dominković 60
38. Igor Simić 60
39. Ivan Jurić 60
40. Ilija Jozić 60
41. Leonardo Knežević 60
42. Matej Kopić 60
43. Mario Grgić 60
44. Meliha Šaldić 60
45. Tunjo Grgić 60

 

 

 

              Obavještavamo naprijed navedene kandidate da će se test fizičkih sposobnosti održati dana 19.10.2015. godine sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Jedinice za podršku (specijalna policija) smještenih u Donjoj Mahali na adresi Gundulićeva 6 – Criteži. Kandidati su dužni ponijeti sportsku opremu.

 

 

 

 

Spisak kandidata koji nisu prešli eliminacijski prag na testu općeg znanja

 

Redni broj Ime i prezime kandidata Postotak riješenosti testa

%

1. Bogdan Kovačević 55
2. Inis Emrulović 55
3. Kristijan Baotić 55
4. Marijo Kovačević 55
5. Marina Nedić 55
6. Mato Marošević 55
7. Katarina Živković 50
8. Slađan Živković 50
9. Stjepan Vidić 50
10 Alma Puran 45
11. Juro Đukić 45
12. Marija Džoić 45
13. Marija Stević 45
14. Perica Nedić 45
15. Dejan Džojić 40
16. Jozo Barišić 40
17. Mario Božić 40
18. Osman Primeća 40
19 Mato Klaić 35
20. Goran Zečević 30
21. Rizah Ganić 30

 

 

         NAPOMENA: Svi nezadovoljni kandidati mogu izvršiti uvid u svoj test u Kadrovskoj službi MUP-a Županije Posavske.

 

 

 

Spisak kandidata koji nisu pristupili testiranju

 

Redni broj Ime i prezime kandidata
1. Alen Kozarević
2. Asmir Zlatkić
3. Darko Grahovac
4. Janja Nedić
5. Mario Džijan
6. Stojanka Mikić

 

 

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE   

_______________________

    Ezvin Ahmetović          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCJENJIVANJE TJELESNOG TESTA ( ZA MUŠKARCE)

 

Ime :___________________________ grupa:_______________ Datum: ________________

 

 

Bodovi

 

 

Sklekovi

 

Trbušnjaci

 

Zgibovi

 

1500 m trčanje

10 50 45 20 do 4 min i 50 sek
9 48 43 18 do 5 min i 11 sek
8 46 40 16 do 5 min i 31 sek
7 44 38 14 do 5 min i 51 sek
6 40 35 11 do 6 min i 11 sek
5 35 32 9 do 6 min i 31 sek
4 30 29 7 do 6 min i 51 sek
3 27 25 6 do 7 min i 11 sek
2 24 22 5 do 7 min i 31 sek
1 20 20 3 do 7 min i 51 sek
0 19 i manje 19 i manje 2 i manje preko 7 min i 51 s
Rezultat/bodovi  

 

     
Napomena  

 

     

 

 

 

Ukupno bodova:

 

OCJENJIVANJE TJELESNOG TESTA ( ZA ŽENE)

 

Ime :___________________________ grupa:_______________ Datum: ________________

 

 

Bodovi

 

 

Sklekovi

 

Trbušnjaci

 

1000 m trčanje

10 40 35 do 4 min i 50 sek
9 36 33 do 5 min i 11 sek
8 32 30 do 5 min i 31 sek
7 27 27 do 5 min i 51 sek
6 23 24 do 6 min i 11 sek
5 20 20 do 6 min i 31 sek
4 18 18 do 6 min i 51 sek
3 16 16 do 7 min i 11 sek
2 14 14 do 7 min i 31 sek
1 12 12 do 7 min i 51 sek
0 11 i manje 11 i manje preko 7 min i 51 s
Rezultat/bodovi  

 

   
Napomena  

 

   

 

 

 

Ukupno bodova:
Vremensko ograničenje za izvođenje sklekova, zgibova i trbušnjaka je 1 minuta.

 

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti