Spremanje sjenaže za ishranu goveda

Najčitanije

Na području Županije Posavske u tijeku je spremanje zelene i konzervirane voluminozne krme, koja je najvažnija u hranidbi goveda, a ujedno i najjeftinija. Kod spremanja zelenih krmiva (livade i pašnjaci), siliraju se nadzemni dijelovi biljaka koji su bogati celulozom i važan su izvor energije. Posebno su bitni u ishrani mliječnih krava. Kvalitetna krmiva uz dodatak koncentriranih hraniva zadovoljavaju hranidbene potrebe takvih goveda.

Spremanje se obavlja na način da se silirana masa odlaže u silotrenčeve, zbija i pokriva na način da se spriječe aerobni procesi koji mogu uzrokovati pojavu neugodnih mirisa i kvarenje mase.

Pored zelene voluminozne krme, važna je i konzervirana krma koja je osnovna hrana za goveda tijekom cijele godine. Dugotrajne oborine su prolongirale pripremu sjenaže. Prvi topli dani omogućili su ulazak mehanizacije u livade, obavljena je kosidba, dok su visoke dnevne temperature omogućile dobro prosušivanje pokošene mase. Prosušena masa se može sakupljati u rolo bale, umotane u pvc foliju i na taj način čuvati za daljnu uporabu.
Savjetodavci pri Odsjeku poljoprivredne savjetodavne službe ovoga Ministarstva dostupni su svakim radnim danom u Orašju i Odžaku u vremenskom periodu od 08,00 do 16,00 sati, izvijestili su iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti