Više

  Stabilna financijska situacija Proračuna Županije Posavske

  Najčitanije

  Na 44. zasjedanju Vlade Županije Posavske održanom uz predsjedanje Marijana Klaića, predsjednika Vlade ŽP, prihvaćeno je nekoliko financijskih dokumenata:  Prijedlog dokumenta okvirnog proračuna Županije Posavske za razdoblje 2017.-2019.godine , Izvješće o izvršenju Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine i Izvješće o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje 01.01. -30.06.2016. godine. Dokumente je dodatno pojasnila ministrica financija u Vladi Županije Posavske Nada Ćulap.

  Dokument okvirnog proračuna ( DOP) je akt koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze proračunskih sredstava i izdataka za naredne tri godine i na kojima se temelji priprema i izrada proračuna. Izrada DOP-a se temelji na procjeni gospodarskog razvitka, razvitka socijalnog sektora, makroekonomskih pokazatelja i prognozi prihoda i rashoda.

  -Sva financijska kretanja Proračuna idu u pozitivnom smjeru tako da očekujemo narednih godina nastavljanje tog smjera pozitivnog financijskog trenda koji bi se trebao odraziti prije svega na gospodarstvo a onda kao i na ukupno poboljšan kvalitet življenja u Županiji Posavskoj, naglasila je ministrica Ćulap. Predsjednik Vlade Marijan Klaić također je potvrdio stabilnost financijske situacije Proračuna Županije Posavske.

  Što se tiče Izvješća o izvršenju Proračuna Županije Posavske u prvom polugodištu ove godine u razdoblju od 01.01. do 30.06.2016. godine ukupno su ostvareni prihodi, primici i financiranje u iznosu od 18.555.191 KM, odnosno 46,88%. U istom razdoblju izvršeni rashodi i izdaci iznose 15.971.521 KM, odnosno 40,54%, čime je ostvaren višak prihoda nad rashodima Proračuna Županije Posavske u iznosu od 2.583.670 KM. Ministrica Ćulap izdvojila je porezne prihode (kategorija 710000) koji su ostvareni u iznosu od 16.278.196 KM, odnosno 54,43% u odnosu na planirane porezne prihode fiskalne 2016. godine. Prihodi od poreza ostvareni u izvještajnom razdoblju u odnosu na plan za isto razdoblje veći su za 8,86%, odnosno u apsolutnom iznosu veći za 1.324.431 KM. Uspoređujući ostvarenje poreznih prihoda u istom razdoblju fiskalne 2015. godine ostvareni porezni prihodi u fiskalnoj 2016. godine veći su za 2.153.780 KM, odnosno 15,25% veći.

  Prema usvojenom Izvješću o utrošku tekućih pričuva Proračuna Županije Posavske za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2016. godine ukupno planirana sredstva na tekućim pričuvama u fiskalnoj 2016. godini iznose 760.000 KM. U razdoblju od 01.01. do 30.06.2016. godine utrošeno je ukupno 104.366 KM ili 13,73%  iz čega je zamjetno, rečeno je na zasjedanju Vlade, da su sredstva trošena umjereno i to za namjene pomoći socijalne kategorije građana, za liječenje, pomoć u školovanju , za neprofitne organizacije i slične namjene.

  dop-zp-2017-2019

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti