Standardizacija zakonodavstva o državnoj službi u Federaciji BiH

Najčitanije

Početak rada na standardizaciji zakonodavstva o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine bila je središnja tema prvog redovnog sastanka federalnog ministra pravde Mate Jozića i ministara pravosuđa i predstavnika županija.
Pero Radić, ministar pravosuđa i uprave u Vladi Županije Posavske, kazao je nakon sastanka kako je konačni cilj sačiniti jedinstvene kriterije i okvirni zakon o državnoj službi kojim se utvrđuju temeljna načela i na njihovim temeljima usklađeni zakoni u županijama. To je, kako je istaknuo i zahtjev Europske komisije i jedan od 14 prioriteta, koje vlasti u zemlji trebaju ispuniti. Formirana radna skupina, koja radi na harmonizaciji zakonodavstva u državnoj službi u Federaciji, sve aktivnosti treba okončati do idućeg sastanka.
-Županija Posavska otvorena je za dijalog s drugim razinama vlasti na putu postizanja suglasnosti u vezi pojedinih zakonskih odredbi. Pristupilo bi se reformi javne uprave i harmonizaciji zakonodavstva s tim da bi se na županijskoj razini zadržala određena razina autonomije. Ovim aktivnostima će se fragmentirani sustav državne službe harmonizirati kako bi postao efikasan i u službi građana, kazao je ministar Radić.
Kako je još istaknuto na sastanku, županijska ministarstva pravde zatražiti će od županijskih skupština, u skladu s Ustavom Federacije, donošenje odluka o načinu izvršavanja zajedničke nadležnosti iz oblasti državne službe.

spot_img
spot_img

Posljednje obavijesti