Više

  Stanje poljoprivrednih kultura u uvjetima niskih temperatura

  Najčitanije

  Stanje polјoprivrednih kultura zasijanih u jesenskoj sjetvi na području Županije Posavske je zadovolјavajuće. Sjetva ozimih kultura obavljena je, dobrim dijelom, u optimalnim rokovima i zahvaljujući povoljnim temperaturama i dovoljnim količinama vlage usjevi su prošli fazu klijanja i nicanja, a parcele su vrlo brzo dobile lijepu zelenu boju. Formirali su se dobri sklopovi, a usjevi se za sada nalaze u odgovarajućoj kondiciji. No, tijekom svog životnog ciklusa biljke prolaze nekoliko stadija razvoja i na svaki od tih stadija vanjski čimbenici, kao što su niske temperature i osvjetljenje različitog intenziteta i trajanja, imaju značajnu ulogu, tako i na stadij jarovizacije u kome su se nalazile ozime žitarice.

  Jarovizacija je razvojni stadij u kome biljke izložene utjecaju niske, ili točnije određene temperature pretrpe određene fiziološke promjene što im kasnije omogućava prijelaz iz vegetativne u generativnu fazu razvoja. Duljina jarovizacije nije ista za sve biljne vrste, no uglavnom se smatra da je dulji period jarovizacije pokazatelj veće otpornosti na niske temperature, te ističemo da ozime žitarice, posebno pšenica, nakon kaljenja (stadija jarovizacije) može izdržati niske temperature i do -20°C.

  Stoga, prateći meteorološke podatke za područje naše županije i vrijednosti spomenutih vanjskih čimbenika možemo reći da su ozime žitarice dobro prošla fazu jarovizacije i pripremu za prezimljavanje, te da trenutne niske temperature i snježni pokrivač neće uvjetovati veća oštećenja na usjevima, pojašnjava Nada Ević, tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlade ŽP.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti