Više

  Sudjelovanje BiH u programu Europske unije „Kreativna Europa“

  Najčitanije

  Vijeće ministara razmotrilo je i usvojilo Informaciju o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u programu Europske unije „Kreativna Europa“ s prijedlogom aktivnosti u cilju povećanja uspješnosti, te u vezi s tim zaključilo da će Vijeće ministara putem grantova za međunarodnu kulturnu suradnju i sufinanciranje projekata institucija kulture koje dodjeljuje svake godine, podržati domaće subjekte koji dobiju projekte iz programa EU, a za koje su obvezni osigurati vlastito sufinanciranje.

  Vijeće ministara će sufinancirati projekte institucija kulture koji dobiju projekte iz programa EU a iste su obvezne osigurati vlastito sufinanciranje. Program će davati potporu za očuvanje i promicanje europske kulturne i jezične raznolikosti, čime će se pridonijeti ostvarivanju ciljeva EU 2020 strategije te će uključivati i novu financijsku mogućnost za poboljšanje pristupa financijama malim i srednjim poduzećima te organizacijama u kulturnom i kreativnom sektoru.

  Zainteresirani trebaju pratiti Javne pozive koje objavljuje Ministarstvo civilnih poslova.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti