Više

  Tjedni pregled dnevnih događanja za period 24.-30.05.2021. godine

  Najčitanije

  Dana 24.05.2021. godine u 12.30 sati PS Domaljevac-Šamac je zaprimila prijavu kd “Prijevare“ prodajom ljekovitih trava u Grebnicama. O istom je Upoznat dežurni istražitelj kriminalističke policije PU Orašje koji je poduzeo zakonom predviđene mjere.

  -istog dana u 20.25 sati PS Orašje je zaprimila prijavu prometne nezgode koja se dogodila u V. ulici u Orašju u kojoj je sudjelovalo jedno pmv u pokretu i 2 parkirana pmv. O istom je upoznata patrola prometne policije PU Orašje koja je utvrdila da je prometnu nezgodu uzrokovao vozač 62 godišnji S.M. iz Orlova Polja protiv koga će biti proveden prekršajni postupak.

  -istog dana u 08.45 sati PS Orašje je zaprimila prijavu pokušaja trovanja psa vlasništvo obitelji Živković iz Kostrča od strane susjede 85 godišnje J.M. iz Kostrča koju je patrola PS Orašje upozorila na ponašanje.

  -istog dana u 09.00 sati PS Orašje je zaprimila prijavu pronalaska NUS-a na njivi vlasništvo obitelji Vukić iz Tolise. O istom su upoznati pripadnici Civilne zaštite koji će izvršiti preuzimanje istog.

  -istog dana u 19.40 sati PS Orašje je zaprimila prijavu prometne nezgode koja se dogodila na križanju V. i X. ulice u Orašju u kojoj su sudjelovala 2 pmv. Sudionici su razmijenili podatke i popunili europsko izvješće o nezgodama.

  -dana 25.05.2021. godine u 17.05 sati PS Orašje je zaprimila prijavu otuđenja košnice sa pčelama vlasništvo obitelji Oršolić iz Tolise sa lokaliteta „Bokovi“. O istom je upoznat dežurni istražitelj kriminalističke policije PU Orašje koji je poduzeo zakonom predviđene mjere.

  -istog dana u 14.30 sati PS Orašje je zaprimila prijavu narušavanja jrim narušenog fizičkim napadom na 79 godišnjeg I.L. iz Boka, a od strane 53 godišnjaka sa inicijalima Đ.M. iz Boka o čemu je upoznata patrola PS Orašje koja je protiv prekršitelja provela prekršajni postupak.

  -dana 27.05.2021. godine u 09.30 sati PS Orašje je zaprimila prijavu izaranja minobacačke granate na njivama zvane „Mlake“ u Matićima od strane 59 godišnjeg I.P. iz Matića. O istom su upoznati pripadnici Civilne zaštite koji će poduzeti zakonom predviđene mjere.

  -dana 27.05.2021. godine u 08.45 sati PS Orašje je zaprimila prijavu pronalaska veće količine streljiva zaostalog iz rata u kući preminulog mještanina Tolise. O istom su upoznati pripadnici Civilne zaštite koji su poduzeli zakonom predviđene mjere.

  -istog dana u vremenu od 09-13.00 sati službenici MUP-a su na cestama Županije Posavske provodili Županijsku akciju pojačane kontrole prometa koja je protekla bez incidenata a o rezultatima ćemo Vas izvijestiti po prispijeću izviješća.

  -istog dana u 16.40 sati PS Odžak je zaprimila prijavu prometne nezgode koja se dogodila na križanju ulice Sedata Karića i Proleterske u kojoj su sudjelovala 2 pmv. Sudionici su razmijenili podatke i popunili europsko izvješće o nezgodama.

  -istog dana u 21.05 sati službenici PS Orašje su na GP Orašje preuzeli, temeljem naredbe Tužilaštva Tuzlanskog kantona, lišenog slobode 30 godišnjeg A.S. iz Tuzle o čemu je upoznat dežurni istražitelj kriminalističke policije PU Orašje koji je poduzeo zakonom predviđene mjere.

  -dana 27./28.05.2021. godine patrola PS Orašje je u prekoračenju radnog vremena zatekla ug. objekat „Sloga“ u Tolisi, „Napredak“ i „Park“u Matićima o čemu su sačinili službenu zabilješku koja će biti distribuirana nadležnom inspektoratu na postupanje.

  -dana 28.05.2021. godine u 11.00 sati PS Odžak je zaprimila prijavu prometne nezgode koja se dogodila 27.05.2021. godine u Vrbovcu. Operativnim radom pripadnici prometne policije su utvrdili da je nezgodu krećući se neprilagođenom brzinom uvjetima i stanju puta uzrokovao 44 godišnji I.S. iz Odžaka protiv koga je proveden prekršajni.

  -istog dana u 09.35 sati PS Orašje je zaprimila prijavu susjedskih razmirica u XXII. ulici u Orašju. O istom je upoznata patrola PS Orašje koja je po ovom osnovu upozorila na ponašanje 54 godišnjeg I.M. iz Orašja.

  -istog dana u 12.05 sati PS Orašje je zaprimila prijavu razmirica na relaciji djever-snaha u Oštroj Luci. O istom je upoznat policajac u zajednici koji je po ovom osnovu navedene upozorio na ponašanje.

  -istog dana u 15.15 sati PS Orašje je zaprimila prijavu pokušaja suicida u Donjoj Mahaloj. O istom je upoznat dežurni istražitelj sektora kriminalističke policije MUP-a koji je poduzeo zakonom predviđene mjere.

  -dana 29.05.2021. godine u 14.30 sati PS Domaljevac-Šamac je zaprimila prijavu prometne nezgode koja se dogodila na GP Šamac, a koju je uzrokovao vozač tmv 41 godišnji S.S. iz Vranjske oštetivši rasvjetni stup na GP Šamac. Protiv navedenog će patrola prometne policije PU Orašje provesti prekršajni postupak.

  -istog dana u 15.55 sati patrola Prometne policije PU Odžak je zbog upravljanja vozilom bez odgovarajuće kategorije iz prometa isključila 29 godišnjeg M.M. iz Vukosavlja protiv koga je proveden prekršajni postupak.

  -istog dana u 20.15 sati PS Orašje je zaprimila prijavu razmirica na relaciji Šošić-Knežević iz Oštre Luke. O istom je upoznata patrola PS Orašje koja je po ovom osnovu upozorila na ponašanje navedenog Kneževića.

  -dana 29./30.05.2021. godine patrola PS Domaljevac-Šamac je u prekoračenju radnog vremena zatekla ug. objekat „Mladost“ u Domaljevcu. O istom su sačinili službenu zabilješku koja će biti dostavljena nadležnom inspektoratu na postupanje.

  -dana 30.05.2021. godine u 14.20 sati PS Orašje je zaprimila prijavu prometne nezgode koja se dogodila u ulici Braće Radića u Tolisi a koju je uzrokovala 20 godišnja K.B. iz Grebnica protiv koje je patrola prometne policije PU Orašje provela prekršajni postupak.

  U tijeku izvještajnog perioda u vremenu od 24.-30.05.2021. godine operativna dežurstva organizacionih jedinica MUP-a su zaprimila:
  __2__prijave kaznenih djela.
  __5__prijava prometnih nezgoda.
  __1__prijavu narušavanja jrim.
  __0__prijave zatečenih vozača u alkoholiziranom stanju i lišenih slobode po istom osnovu.
  __0__prijava zatečenih migranta na području Županije Posavske te smo organizirali__469__različitih aktivnosti policije povodom pandemije „Corona virusa“, i to: 121 nadzor mjere samoizolacije koja je u potpunosti ispoštivana i 348 obilazaka ugostiteljskih objekta i drugih privrednih subjekata po pitanju poštivanja mjere propisanog radnog vremena ug.objekata i drugih privrednih subjekata koju nisu poštivali vlasnici 4 ugostiteljska objekta. Proveli smo 0 ostalih mjere i radnje u svezi sa naredbama kriznih stožera.
  Zaprimili smo__13__prijava ostalih događanja. Na koncu tijekom analiziranog perioda, tj u vremenu od 24.-30.05.2021. godine smo zaprimili sveukupno__21__prijavu građana te organizirali__469__ aktivnosti policije povodom pandemije „Corona virusa“.

  NAČELNIK OKC
  Josip Dominković
  Sam.Inspektor

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti