Više

  U Orašju redoviti sastanak Koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara županijskih MUP-ova

  Najčitanije

  U Orašju je početkom ovoga tjedna (17. i 18. prosinca) održan redoviti sastanak Koordinacije direktora Federalne uprave policije i policijskih komesara županijskih ministarstava unutarnjih poslova u F BiH, čiji je domaćin bila Federalna uprava policije. Na sastanku su razmatrani Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za studeni o.g., dostignuti nivo rada policije u oblasti auto-kriminala u F BiH, rad policije u FBiH na otkrivanju koruptivnih kaznenih djela, kao i druga aktualna pitanja u vezi s radom i djelovanjem policijskih struktura u Federaciji BiH. Utvrđeno je da je na području Federacije BiH smanjen broj izvršenih kaznenih djela za 300 (ili 18,55%), broj registriranih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 27 (ili 2,06%) i broj prometnih nesreća za 469 (ili 20,57%), dok je povećan broj napada na ovlaštene službene osobe za 2 (ili 25%), objavila je Federalna uprava policije.

  Kako je pojasnio direktor FUP-a Dragan Lukač pozitivan trend smanjenja kriminaliteta je evidentan rezultat dobrog i koordiniranog rada policijskih struktura u Federaciji BiH, koje su sigurno najbolji i najefikasniji dio državnog aparata, koji i pored teške ekonomske i socijalne situacije u društvu, postiže zavidne rezultate i veoma efikasno i ozbiljno se bori protiv svih vidova kriminaliteta, kao i drugih sigurnosnih izazova koji se pred policiju postavljaju. Zaključeno je kako se stanje sigurnosti u FBIH može definirati kao zadovoljavajuće. S tim u vezi potrebno je imati u vidu i određene sigurnosne događaje koji su evidentirani na prostoru FBiH, kako u oblasti kriminaliteta tako u oblasti javnog reda i mira i sigurnosti prometa na cestama, koji po svojim posljedicama, a s obzirom na težinu izvršenih djela, broj žrtava, ili pričinjene materijalne štete i otuđene imovine predstavljaju stanovitu sigurnosnu prijetnju u odnosu na ukupno stanje sigurnosti. Također, ukazuje se potreba za daljnjim realiziranjem donesene Strategije na razini policijskih struktura iz 2017. godine, u borbi protiv auto-kriminala na prostoru Federacije BiH.

  Razmatrajući problematiku koruptivnih kaznenih djela u našoj zemlji ocjenjeno je za potrebnim intenzivno angažiranje svih raspoloživih kapaciteta u okviru policijske strukture u FBiH na otkrivanju ove vrste kaznenih djela i počinitelja. U realiziranju ove aktivnosti u idućoj godini policijski organi u F BiH će prije svega realizirati intenzivnu suradnju sa svim tužiteljstvima u BiH u domenu poduzimanja mjera iz zakonom definiranim nadležnostima policijskih i tužiteljskih organa. Na sastanku su razmotrena i određena pitanja u vezi s migrantskom krizom u našoj zemlji, te je ocjenjeno da je ovo pitanje poprimilo posebno ozbiljnu dimenziju na prostoru Unsko-sanskog kantona, u okviru čega određene pojave impliciraju vrlo ozbiljnu sigurnosnu prijetnju u široj društvenoj zajednici. Neophodno je hitno poduzimanje praktičnih mjera, bez deklarativnog izjašnjavanja u vezi sa ovom problematikom, a u domenu nadležnosti određenih tijela, organa i službi sa nivoa Bosne i Hercegovine, navodi se u službenoj objavi Federalne uprave policije.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti