U Vladi Županije Posavske sastanak sa granskim sindikatima

Kategorije

DRUŠTVENE MREŽE

1,979ObožavateljiLike
13SljedbeniciSlijediti
14PretplatniciPovežite se

Višemjesečni razgovori predsjednika granskih sindikata Županije Posavske predvođeni Predsjednikom saveza samostalnih sindikata Županije Posavske Berislavom Živković, sa jedne strane,  i  resornih ministara iz Vlade Županije Posavske na čelu sa predsjednikom Vlade Županije Posavske Marijanom Klaić, s druge strane,  rezultirali su potpisivanjem Sporazuma  o temeljnim načelima uređivanja prava iz radnog odnosa zaposlenika u javnim službama na području Županije Posavske.

U načelima se posebno polazi od trajnog opredjeljenja socijalnih partnera za otvorenim dijalogom i međusobnim uvažavanjem u razgovorima o svim pitanjima u svezi materijalnih prava djelatnika koji svoja materijalna prava ostvaruju iz Proračuna Županije Posavske i van proračunskim fondovima, kao i jednakog vrednovanja svakog zaposlenika, i jednakog tretiranja svake javne službe, poštujući sve  različitosti i specifičnosti određenih poslova unutar svake javne službe.

-U sporazumu se posebno potencira početak zajedničkog rada na izradi općih propisa kojima će se jamčiti ostvarenje prava iz radnog odnosa svih zaposlenika javnog sektora Županije Posavske, i koji će biti usklađeni sa novim Zakonom o radu, pojašnjava predsjednik Vlade Županije Posavske Marijan Klaić i ističe:

Vlada Županije Posavske ima trajno opredjeljenje  poboljšanje materijalnog položaja svih zaposlenika, sukladno mogućnostima koje pružaju Proračun Županije Posavske i financijski planovi zdravstvenih ustanova. Pokušati ćemo zadržati kontinuitet redovnih isplata plaća i dodataka, odnosno zadržati kontinuitet isplata do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, odmah ćemo pristupiti izradi općih i posebnih propisa o pravima iz radnog odnosa sa svim sindikatima – potpisnicima ovoga Sporazuma a koji će biti usklađeni sa novim Zakonom o radu, zaključio je predsjednik Vlade Županije Posavske Klaić.