Više

  Ugovor o izvođenju radova na cestama u općini Odžak

  Najčitanije

  U Ministarstvu prometa, veza, turizma i zaštite okoliša ŽP, danas (07.11.) potpisan je Ugovor o izvođenju radova na sanaciji i rekonstrukciji lokalnih cesta na prostoru općine Odžak. Nakon okončanja postupka javne nabavke, ugovor je potpisan sa poduzećem „Balegem“ d.o.o. Gradačac. Vrijednost radova je 251.507,84 KM, a rok izvođenja radova je 25 radnih dana od dana uvođenja u posao. Ugovor o izvođenju radova potpisali su: Anes Osmanović, ministar prometa, veza, turizma i zaštite okoliše u Vladi ŽP i Jasna Mešanović, ovlašteni predstavnik poduzeća „Balegem“ d.o.o. Gradačac.

  Radovi, iako na različitim dionicama na prostoru općine Odžak, su slični i obuhvaćaju presvlačenja ili poboljšanje stanja kolovoza, zavisno od stupnja oštećenja, uključujući i radove na poboljšanju odvodnje i komponenti sigurnosti, kao i javnu rasvjetu.

  -Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Županije Posavske za 2019.godinu na ekonomskom kodu 821600-rekonstrukcija i investicijsko održavanje, a realizacija ovog projekta planirana je Planom i Programom izgradnje, održavanja i zaštite javnih cesta ministarstva za 2019.godinu, izjavio je ministar Anes Osmanović.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti