Više

  Upozorenje Županijske uprave civilne zaštite

  Najčitanije

  Temeljem Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu koji se odnosi na provođenje mjera zaštite od požara i sprečavanje pojava požara na otvorenom prostoru smatrali smo za potrebno ponovno Vam ukazati na sljedeće:
  -Županijska uprava civilne zaštite Županije Posavske putem ove obavijesti upozorava sve stanovnike Županije Posavske, a posebno poljoprivrednike da pri obavljanju proljetnih radova u polju (uklanjanje korova, šiblja, suhe trave i lišća, te pri krčenju živica i spaljivanju otpada i čišćenju šumskih površina) kao i u ljetnim mjesecima, za vrijeme žetve, kada su visoke temperature i manjak padavina imaju na umu da svojom nepažnjom prilikom obavljanja navedenih radova, misli se prvenstveno na paljenje vatre i spaljivanje, mogu izazvati požar i doprinijeti njegovom širenju.
  Obzirom da je ova aktivnost Zakonom dozvoljena samo uz poduzimanje određenih preventivnih mjera, nadležni organi će sankcionirati prekršitelje, te vas zato molimo da ovu našu obavijest shvatite ozbiljno, kako bi opasnost od izbijanja požara i njegovog širenja sveli na minimum i time dali vlastiti doprinos u efikasnom provođenju preventivnih mjera zaštite od požara.
  Za slučaj da dođe do izbijanja požara ili njegovog širenja, svaka osoba je dužna pristupiti gašenju, ako je to u mogućnosti učiniti bez opasnosti za sebe i druge.
  Ako to ne može učiniti sama, dužna je obavijestiti operativni centar civilne zaštite, policijsku upravu, stanicu ili ispostavu ili najbližu vatrogasnu postrojbu na sljedeće brojeve telefona: Operativni centar civilne zaštite 121, policija 122 i vatrogasci 123, izvijestili su iz Županijske uprave civilne zaštite.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti