Više

  Uredi za pružanje besplatne pravne pomoći u Orašju, Odžaku i Domaljevcu

  Najčitanije

  Pri Županiji Posavskoj utemeljen je i već jedanaestu godinu djeluje Zavod za pružanje pravne pomoći.
  Svojim je pravnim zastupanjima pred pravosudnim institucijama kroz rad u tri Ureda za pružanje besplatne pravne pomoći (u Orašju, Odžaku i Domaljevcu), Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći kroz protekle godine ostvario je značajne proračunske uštede. U prošloj su godini pružili 521 besplatnu pravnu uslugu građanima, čime je ostvarena proračunska ušteda od oko 60.000,00 KM, osobito u vidu podnesaka i zastupanja na ročištima.
  Treba naglasiti da se radi o besplatnoj pravnoj pomoći osobama slabog imovnog stanja i građanima bez imovine sa prebivalištem na području ŽP (koji nisu u mogućnosti platiti odvjetničke usluge), a novim Zakonom o pravnoj pomoći (NN ŽP 6/20), još su proširene mogućnosti ostvarivanja prava.

  Oblici pružanja pravne pomoći:
  -davanje pravnih savjeta i informacija – usmeno, osobno ili putem telefona
  -sastavljanje pismenih podnesaka
  -zastupanje u parničnom, vanparničnom, izvršnom, upravnom postupku i upravnom sporu
  -zastupanje u svojstvu branitelja u svim fazama krivičnog i prekršajnog postupka.

  Uredi za besplatnu pravnu pomoć:
  u Odžaku (zgrada Vlade ŽP, prijem stanaka 8-16 h),
  u Orašju ( zgrada Općinskog suda – prijem stranaka 8 – 16 h),
  u Domaljevcu ( zgrada Općine I kat – prijem stranaka utorkom 9 – 12 h)

  Stranke mogu i zakazati termin pozivom na telefon 031/763-507 za općinu Odžak , 031/717-183 za općinu Orašje i 031/ 716-622 za općinu Domaljevac – Šamac, doznajemo od pomoćnika direktora Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći ŽP Ivana Nedića.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti