Više

  Usvojen Program poticaja za poljoprivredu u F BiH

  Najčitanije

  Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima  – Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (Službene novine Federacije BiH br. 23/16) u iznosu od 65.800.000 KM.

  Jedan od ciljeva Programa je povećanje ponude domaćih poljoprivrednih proizvoda uz poboljšanje njihovog kvaliteta, zdravstvene i higijenske ispravnosti proizvoda, u skladu sa zahtjevima potrošača. Također, riječ je o unapređenju poljoprivredne proizvodnje i povećanju obima korištenja poljoprivrednog zemljišta radi jačanja konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu, zatim o osiguranju stabilnog poljoprivrednog dohotka i omogućavanju odgovarajućeg životnog standarda poljoprivrednih proizvođača, te o postepenoj harmonizaciji i integraciji sektora poljoprivrede u EU i globalno tržište. Obzirom na naslijeđena dugovanja iz 2014. godine koja su, jednim dijelom, smanjena kroz naknadne kontrole, a dijelom izmirena iz Programa za 2015. godinu, u ovogodišnjem Programu planirano je izmirenje dijela duga tako da ne dođe do značajnijeg smanjenja podrške po jedinici mjere.

  Od ukupno Programom predviđenih sredstava, za poticanje biljne proizvodnje namijenjeno je 10.300.000 KM, a animalne 50.000.000 KM. Dalja 2.000.000 KM planirana su za regresiranje kamata na kredite za kapitalna ulaganja u poljoprivredi, dok je 3.400.000 KM predviđeno za ostale vrste potpora, među kojima je i sufinanciranje izvozno orijentiranih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

  Tekst Program poticaja i Odluke nalazi se pod sljedećim linkom:

  Program poticaja za poljoprivredu 2016.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti