Više

  Vlada ŽP razmatrala programska dokumenta županijskih institucija

  Najčitanije

  Na održanoj sjednici Vlade Županije Posavske uz predsjedanje Marijana Klaića, predsjednika Vlade Županije Posavske, razmatrana su i prihvaćena sljedeća programska dokumenta: Program rada Županijske uprave civilne zaštite za 2017. godinu, Program rada Županijske uprave za inspekcijske poslove za 2017. godinu, prihvaća se Plan i program rada Županijskog zavoda za pružanje pravne pomoći za 2017. godinu i Programske aktivnosti i mjere Zavoda za javno zdravstvo Županije Posavske za 2017. godinu. Donesena je i Odluka o odobravanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske za provođenje posebnih – javno zdravstvenih mjera.

  Na 63. sjednici Vlade ŽP utvrđen je Prijedlog zakona o doplatku za djecu i proslijeđen u skupštinsku proceduru. Donesene su također odluke kojima Vlada daje suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji  M inistarstva branitelja Županije Posavske i Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Zajedničke službe Vlade Županije Posavske. Donesena je Odluka o izmjenama odluke o izboru volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj.

  Vlada je donijela tri zaključka koji se odnose na oblast visoko-školskog obrazovanja. Donesen je Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Aneksa VI Sporazuma o sufinanciranju izvođenja prvog ciklusa stručnog studija poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta Mostar u Orašju u akademskoj 2010./2011. godini. Donesen je Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Aneksa IV Sporazuma o sufinanciranju izvođenja preddiplomskog studija predškolskog odgoja, razredne nastave, informatike, turizma i zaštite okoliša Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta Mostar u Orašju u akademskoj 2012./2013. Vlada je također donijela i Zaključak o davanju suglasnosti na zaključenje Aneksa VI Sporazuma o sufinanciranju izvođenja dodiplomskog studija Socijalni rad, Novinarstvo, Hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta Mostar u Orašju u akademskoj 2010./2011. godini.

  Vlada je donijela i Odluke koje se tiču oblasti radnih odnosa (Ministarstvo unutarnjih poslova, Kantonalni sud u Odžaku, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa, te davanje suglasnosti za angažiranje osoba po osnovu ugovora o djelu). Donesen je Zaključak o ovlašćivanju na zaključivanje ugovora o pružanju usluga sa Mostarskim sajmom d.o.o., Odluka o odobravanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu Športskom savezu općine Orašje i Odluka o odobravanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2017. godinu vjerskim zajednicama na ime obnove i izgradnje sakralnih objekata.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti