Više

  Vlada Županije Posavske donijela Odluku o zabrani novog zapošljavanja u županijskim tijelima uprave, javnim ustanovama i javnim službama

  Najčitanije

  Na posljednjoj  18. sjednici Vlade Županije Posavske održane uz predsjedanje Marijana Klaića, prihvaćena je Odlukao odobravanju izdvajanje sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.g.,UNDP-u BiH na ime sufinanciranja Projekta rekonstrukcije i sanacije RC 464 Orašje-Šamac, dionica Bazik (dužina dionice 1.900 m) u iznosu od 78.359,00 KM. Projekt je uvršten u prioritete nakon poplava. Ima za cilj osiguranje uvjeta za neometan i siguran promet na prometnici regionalnog značaja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 225.000,00 KM.

  Vlada Županije Posavske dala je suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na uređenju kanala „Gornja Srnotoča“ od km 5+733,00 do km 6+275,00 i od km 7+386,00 do km 8+395,00. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 47.000,00 KM. Sredstva za te namjene su iz Granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta. Prilikom izgradnje autoceste Vc, dio kanala „Gornja Srnotoča“ od 6+275,00 do km 7+386,00 izmješten je i uređen.

  Vlada Županije Posavske dala je suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji kanala „Jošava“ od km 2+399,20 do km 7+143,00. Procijenjena vrijednost projekta je 70.000,00 KM. Sredstva su u Proračunu ŽP osigurana iz Granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta.

  Vlada ŽP donijela je Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.g. na poziciji „Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe“.Iako se radi o umanjenju proračunske stavke sa 1.600.00 KM na 1.580.00,00 KM, značajno je istaknuti preraspodjelu sredstava unutar Granta za zdravstvene i socijalne potrebe. Došlo je do izdvajanja sredstava za primjenu Uredbe o porodnim naknadama zaposlenim majkama,  koja je stupila na snagu 1.listopada 2015.g., te je za istu bilo potrebno osigurati sredstva iz Proračuna ( 58.000,00 KM).

  Vlada je dala suglasnost MUP-u Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave – obuća za policijske službenike. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 21.000,00 KM.

  Vlada je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.g. na poziciji „Grantovi za sufinanciranje nabavke udžbenika“, u financijskom iznosu od 80.000,00 KM na ime jednokratne novčane pomoći u svrhu nabavke udžbenika učenicima osnovnih škola od 2 do 5 razreda na području Županije Posavske.

  Vlada ŽP je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.g. Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske u iznosu od 8.000,00 KM na ime financijske pomoći za izmirenje nastalih obveza i normalno funkcioniranje sljedećih klubova : HOK Domaljevac, OK Napredak Odžak, NK Dinamo. Odlukom su istom ministarstvu odobrena proračunska sredstva na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti  u iznosu od 13.000,00 KM (HNK Orašje-Omladinski pogon, Košarkaški klub Odžak, HOK Balegovac  Novo Selo, Centar za kulturu Orašje).

  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o davanju na korištenje poslovnog ureda u potkrovlju zgrade Vlade Županije Posavske Generalnom konzulatu Republike Hrvatske Tuzla.

  Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o zabrani novog zapošljavanja u županijskim tijelima uprave, javnim ustanovama i javnim službama kojom se zabranjuje novo zapošljavanje u županijskim tijelima uprave, javnim ustanovama i drugim pravnim osobama kojima se sredstva za plaće osiguravaju u županijskom proračunu, Službi za upošljavanje Županije Posavske, Zavodu zdravstvenog osiguranja Županije Posavske i svim javnim zdravstvenim ustanovama kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske.

  Vlada je prihvatila Informaciju o realizaciji poticajnih sredstava Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske sa pozicije „Grant za razvoj poduzetništva i obrta u 2014.g.“

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti