Vlada Županije Posavske donijela Odluku o zabrani novog zapošljavanja u županijskim tijelima uprave, javnim ustanovama i javnim službama

Kategorije

DRUŠTVENE MREŽE

1,757ObožavateljiLike
9SljedbeniciSlijediti
13PretplatniciPovežite se

Na posljednjoj  18. sjednici Vlade Županije Posavske održane uz predsjedanje Marijana Klaića, prihvaćena je Odlukao odobravanju izdvajanje sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.g.,UNDP-u BiH na ime sufinanciranja Projekta rekonstrukcije i sanacije RC 464 Orašje-Šamac, dionica Bazik (dužina dionice 1.900 m) u iznosu od 78.359,00 KM. Projekt je uvršten u prioritete nakon poplava. Ima za cilj osiguranje uvjeta za neometan i siguran promet na prometnici regionalnog značaja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 225.000,00 KM.

Vlada Županije Posavske dala je suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na uređenju kanala „Gornja Srnotoča“ od km 5+733,00 do km 6+275,00 i od km 7+386,00 do km 8+395,00. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 47.000,00 KM. Sredstva za te namjene su iz Granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta. Prilikom izgradnje autoceste Vc, dio kanala „Gornja Srnotoča“ od 6+275,00 do km 7+386,00 izmješten je i uređen.

Vlada Županije Posavske dala je suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave za izvođenje radova na sanaciji kanala „Jošava“ od km 2+399,20 do km 7+143,00. Procijenjena vrijednost projekta je 70.000,00 KM. Sredstva su u Proračunu ŽP osigurana iz Granta za uređenje poljoprivrednog zemljišta.

Vlada ŽP donijela je Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.g. na poziciji „Grantovi za zdravstvene i socijalne potrebe“.Iako se radi o umanjenju proračunske stavke sa 1.600.00 KM na 1.580.00,00 KM, značajno je istaknuti preraspodjelu sredstava unutar Granta za zdravstvene i socijalne potrebe. Došlo je do izdvajanja sredstava za primjenu Uredbe o porodnim naknadama zaposlenim majkama,  koja je stupila na snagu 1.listopada 2015.g., te je za istu bilo potrebno osigurati sredstva iz Proračuna ( 58.000,00 KM).

Vlada je dala suglasnost MUP-u Županije Posavske za provođenje postupka javne nabave – obuća za policijske službenike. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 21.000,00 KM.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2015.g. na poziciji „Grantovi za sufinanciranje nabavke udžbenika“, u financijskom iznosu od 80.000,00 KM na ime jednokratne novčane pomoći u svrhu nabavke udžbenika učenicima osnovnih škola od 2 do 5 razreda na području Županije Posavske.

Vlada ŽP je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2015.g. Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske u iznosu od 8.000,00 KM na ime financijske pomoći za izmirenje nastalih obveza i normalno funkcioniranje sljedećih klubova : HOK Domaljevac, OK Napredak Odžak, NK Dinamo. Odlukom su istom ministarstvu odobrena proračunska sredstva na ime realizacije kulturno-športskih programa i aktivnosti  u iznosu od 13.000,00 KM (HNK Orašje-Omladinski pogon, Košarkaški klub Odžak, HOK Balegovac  Novo Selo, Centar za kulturu Orašje).

Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o davanju na korištenje poslovnog ureda u potkrovlju zgrade Vlade Županije Posavske Generalnom konzulatu Republike Hrvatske Tuzla.

Vlada Županije Posavske donijela je Odluku o zabrani novog zapošljavanja u županijskim tijelima uprave, javnim ustanovama i javnim službama kojom se zabranjuje novo zapošljavanje u županijskim tijelima uprave, javnim ustanovama i drugim pravnim osobama kojima se sredstva za plaće osiguravaju u županijskom proračunu, Službi za upošljavanje Županije Posavske, Zavodu zdravstvenog osiguranja Županije Posavske i svim javnim zdravstvenim ustanovama kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske.

Vlada je prihvatila Informaciju o realizaciji poticajnih sredstava Ministarstva gospodarstva i prostornog uređenja Županije Posavske sa pozicije „Grant za razvoj poduzetništva i obrta u 2014.g.“