Više

  Vlada Županije Posavske Odlukama odobrila sredstva za tri Udruge djece sa posebnim potrebama

  Najčitanije

  ORAŠJE-Vlada Županije Posavske potvrdila je senzibiliziranost spram djece sa posebnim potrebama. Na posljednjem 28. zasjedanju održanom uz predsjedanje Marijana Klaića, Vlada ŽP je donijela tri Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.g. Udrugama roditelja djece s posebnim potrebama u Orašju (15.000,00 KM), „Kući nade“ Odžak (15.000,00 KM) i Udruzi „Angelus“ Domaljevac (5.000,00 KM).
  Vlada ŽP donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.g. s pozicije „Grantovi za branitelje i stradalnike Domovinskoga rata“ u ukupnom iznosu od 800.000,00 KM. Prema toj Odluci od ukupnog iznosa 220.000,00 KM predviđeno je u vidu novčane pomoći za financiranje ili sufinanciranje liječenja, za zdravstveno osiguranje 60.000,00 KM, sufinanciranje troškova pri upisu na visokoobrazovne ustanove na području ŽP u iznosu od 60.000,00 KM, za pomoć u slučaju smrti 130.000,00 KM, pomoć za upošljavanje ili samoupošljavanje predviđen iznos je 30.000,00 KM i za jednokratne novčane pomoći u ukupnom iznosu 300.000,00 KM.
  Vlada ŽP donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom Županije Posavske za 2016.g. na poziciji Transfer za zdravstvene institucije i Centre za socijalni rad. Sredstva za realizaciju tog Programa predviđena su u iznosu od 300.000,00 KM.
  Vlada ŽP donijela je uz ostale i Odluku o odobravanju sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2016.g. Crvenom križu Županije Posavske u iznosu od 30.000,00 KM.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti