Više

  Vojna vježba u gašenju požara uz suradnju vojnih i civilnih struktura

  Najčitanije

  U organizaciji 3.pješačke bojne, 6.pješačke brigade OS BiH, na lokaciji vojarne „Sinovi Posavine“ u općini Orašje je danas (03.06.), sukladno planskim dokumentima obuke provedena vježba na temu „Pružanje pomoći civilnim vlastima u slučaju požara“. Uz pripadnike 3.pješačke bojne u pripremu i provedbu vježbe aktivno su bili uključeni predstavnici civilnih struktura sa prostora Županije Posavske, djelatnici: civilne zaštite, Doma zdravlja Orašje, crvenog križa, vatrogasna društva, MUP-a Županije Posavske, te predstavnici lokalnih medija. Tijekom provedbe vježbe svi sudionici su pokazali visoku razinu obučenosti i profesionalizma kao i spremnost za rješavanje mogućih kriznih situacija u što se mogao uvjeriti i zapovjednik 6.pješačke brigade, brigadni general Radovan Ilić,  koji je sa svojim timom bio nazočan provedbi vježbe.

  -Danas smo imali priliku da u sklopu redovitog godišnjeg plana obuke prisustvujemo jednoj vježbi u okviru naše zakonske misije, a to je pružanje pomoći civilnim organima u slučaju katastrofa. U ovom slučaju po scenariju je bilo zamišljeno da smo imali jedan požar sa nekoliko sekvenci iz operacija gašenja požara, gdje smo pokušali zajedno koordinirati rad svih institucija koje mogu odgovoriti za taj zadatak i misiju. Dakle, pored pripadnika  3.bataljona 6.brigade Oružanih snaga BiH ovdje su bili prisutni i vatrogasci, Civilna zaštita, predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Domovi zdravlja i još niz drugih institucija čiji je ovo jedan od zadataka. Zadovoljan sam nivoom operativnih sposobnosti koje su ovdje danas prikazane, posebno ovog dijela koji mene interesira a to su vojnici, ali mi je drago da smo danas zajedno sa civilnim strukturama na istom zadatku. To je vrlo bitna stvar da se u slučaju katastrofa možemo lako prepoznati, okupiti i pružiti pomoć stanovništvu, onda kad je ona najpotrebnija, izjavio je brigadni general Radovan Ilić, zapovjednik 6.pješadijske brigade, u čijem sastavu je i postrojba locirana u Orašju.

  -Vježba je uspješno realizirana bez većih poteškoća, iako smo imali jedan neplaniran događaj koji je opet pokazao pripremljenost ekipa u smislu saniranja požarišta. Želio bih se zahvaliti Civilnoj zaštiti općine Orašje i Civilnoj zaštiti Županije Posavske koji su se aktivno uključili u planiranje i realizaciju vježbe. Ovo je prvi korak u ovakvom vidu vježbe, sljedeći će biti u znaku podizanja na višu razinu, u realnije uvjete, u realniji teren, sa stvarnim vremenima reakcije i aktiviranje operativnih centara civilne zaštite, policije i naše postrojbe, kazao je nakon vježbe bojnik Anto Klaić zapovjednik 3.pješačke bojne 6.pješačke brigade OS BiH.

  – U suradnji sa Civilnom zaštitom, Vatrogasnom zajednicom Županije Posavske, postrojba koja je locirana na našem terenu izvršila je vježbu gašenja požara. Radilo se o situaciji kada su požari većeg razmjera te kako bi se postupalo. Zadovoljni smo svim što smo vidjeli u okviru vježbe, te osobito suradnjom civilnih i vojnih struktura, izjavio je direktor Županijske uprave Civilne zaštite Ilija Jezidžić.

  spot_img
  spot_img

  Posljednje obavijesti